Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Maite Gorriz Farré
Maite Gorriz Farré
Professora de matemàtiques
Professora de matemàtiques i entusiasta del lideratge pedagògic.

Les tres coses que he après

1

Una educació centrada en l'aprenentatge de l'alumnat com a pensadors i aprenents independents

Donar ‘totes les oportunitats’ a l’alumnat per tal que adquireixin els coneixements de cada etapa. L'aprenentatge entès com un camí individual i no fragmentat. Per exemple les matemàtiques s'aprenen caminant, cantant, escrivint, escalant, pensant, en definitiva treballant en context amb el nostre entorn. I per això cal un professorat molt ben preparat, amb un coneixement ampli del món matemàtic i també amb capacitat creativa i de treball amb altres disciplines.
2

Una educació basada en el respecte i la confiança

Respecte i confiança que sorgeixen de 'relacions positives' entre les persones: alumnat, professorat, famílies i entre tot el personal involucrat en l'educació. Respecte i confiança que es sustenta per la 'resposta constructiva' que tot professional de l’ensenyament dona davant de qualsevol situació.
3

La necessitat del lideratge pedagògic

Un lideratge que permeti la transformació de l'educació del nostre país des dels centres educatius. Un lideratge que aconsegueixi el compromís del professorat per crear el respecte i la confiança en la seva professionalitat. Un lideratge pedagògic on involucri a tot l'alumnat en el seu aprenentatge. Un lideratge pedagògic que treballi en xarxa i desenvolupi una autonomia real. En definitiva un lideratge responsable que garanteixi el benestar i l'exigència.
Altres veus de la comunitat educativa
Carlos Sánchez-Valverde Visus Carlos Sánchez-Valverde Visus
Educador Social. Professor d'...
No és el mateix ser competent que ser capaç, ni autònom.
Antoni Giner Tarrida Antoni Giner Tarrida
Responsable de formació permanent...
La vinculació emocional entre pares i fills, un lligam que els...
Ramon Puig i Mañosa Ramon Puig i Mañosa
Técnic de qualitat
CONEIXEMENT i FORMACIÓ
Antoni Verger Antoni Verger
Investigador al Departament de...
El finançament educatiu com a política d’equitat primordial
Ramon Benet Franch Ramon Benet Franch
Professor de FP
Una certa dosis d’inseguretat és bàsica per ser un bon professor
Pilar Gómez-Nicolau Vallmitjana
Directora d'E. Infantil...
Ensenyar no és = a aprendre...
Montserrat Gironell Montserrat Gironell
Mestre de Cicle Inicial
Educar per a la trascendència

Més informació