Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Carles Sigalés Conde
Carles Sigalés Conde
Director dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya

Sóc professor agregat i director dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. A banda de la meva experiència docent i de recerca a la universitat, he desenvolupat una àmplia trajectòria professional en el camp de l’educació escolar.

Les tres coses que he après

Ja és un fet que les generacions actuals i les futures necessitaran formar-se mentre visquin
1

En la societat del coneixement l’educació al llarg de la vida és necessària per a tota la ciutadania

Tothom necessita formar-se al llarg de la vida. No només les persones amb estudis universitaris i una feia qualificada. L’educació ha de donar segones oportunitats a qui ha abandonat prematurament el sistema educatiu; ha de permetre continuar aprenent, desaprendre i actualitzar coneixements, un cop acabada l’escolarització. No s’ha de confondre l’educació al llarg de la vida amb la formació laboral. Aquesta darrera només n’és una part. L’accés a la cultura, la millora del benestar personal i el ple exercici de la ciutadania són imprescindibles per reduir les desigualtats i també han de ser objectius de l’educació al llarg de la vida. El repte de la nostra societat és fer arribar noves oportunitats d’educació a qui més les necessita. Cal obrir les institucions educatives a la comunitat i donar suport a les noves iniciatives, que vindran de les mateixes persones interessades.

2

Les TIC tindran un paper fonamental en la generalització de l’educació al llarg de la vida

La necessitat d’educació per a tothom, amb independència de la situació laboral, del lloc on es viu o del moment vital en què es troba una determinada persona, no es podrà satisfer si no és amb l’ús intensiu de les TIC. Les TIC permeten trencar les barreres de l’espai i del temps, fomenten la comunicació, la col·laboració entre iguals i l’intercanvi de coneixements. Com a mitjà, o com a instrument de suport, les TIC ajudaran a superar les fronteres entre l’educació institucionalitzada i les noves formes d’accés al coneixement. Gran part de la informació ja està disponible a internet; les xarxes socials, les iniciatives educatives públiques i privades i els recursos en obert, que cada cop tenen més presència a la xarxa, han de contribuir a incrementar les oportunitats d’educació per a tothom. Cal assegurar que els sectors socials més desafavorits tinguin més accés a internet i desenvolupin les seves competències digitals.

3

L’educació al llarg de la vida qüestiona la rigidesa i la impermeabilitat de les institucions educatives

Ja és un fet que les generacions actuals i les futures necessitaran formar-se mentre visquin. Malgrat aquesta evidència, continuem organitzant el sistema educatiu com si tot s’hagués d’aprendre durant els primers vint-i-cinc anys de vida. Ens entossudim a dissenyar uns currículums sobrecarregats que molts estudiants no tenen temps d’assimilar. Cal repensar l’educació com a procés que es du a terme al llarg de la vida. Les institucions educatives s’han d’obrir a la comunitat i han de col·laborar amb altres agents en aquest procés. Les persones, a mesura que es fan adultes, han de tenir més protagonisme en les decisions sobre la seva pròpia formació. Cada cop més, l’educació no reglada i l’educació no formal tindran més pes en la formació al llarg de la vida. I les iniciatives de les mateixa persones, aprofitant les facilitats que proporcionen les TIC, també. Institucions com ara les universitats hauran d’afrontar aquest repte d’una manera més decidida, si volen respondre a aquesta demanda social emergent. 

Altres veus de la comunitat educativa
Emili Avilés Cutillas Emili Avilés Cutillas
Mestre de Primària
Família i escola, claus de la millora de la societat
Joan Moya Piñol Joan Moya Piñol
Mestre de primària
Implicació
Laura Marin Barbé Laura Marin Barbé
Politòloga
Acampada escolar. Creant comunitat educativa a les terres de...
Eulàlia Lledó Cunill Eulàlia Lledó Cunill
Professora de secundària jubilada...
El món no és simple, l'aula tampoc
Míriam LLadós Gómez Míriam LLadós Gómez
Diplomada en Treball Social
Imaginació
Laia Sagarra i Marín Laia Sagarra i Marín
Professora de Música a ESO i BTX i...
l'interès per millorar és bàsic
Paqui Martí del Peral Paqui Martí del Peral
Administrativa
Colaboración

Més informació