Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Jaume Cela
Jaume Cela
Director de l’escola Bellaterra

Faig de mestre i de director de l’escola Bellaterra. Sóc membre de l’Associació de mestres Rosa Sensat i de la FMRP de Catalunya. També formo part del Consell Escolar de Catalunya. A més, sóc escriptor. I pare de tres fills i avi de dos néts.

Les tres coses que he après

Quan més aprenc és quan més aprenem tots junts
1

Tenir clar el que creus que necessiten aprendre

Es diu, però és una veritat a mitges, que hem de partir dels interessos dels nens i de les nenes per poder-los interessar per l’aprenentatge. Aquesta creença, si fos tota la veritat, seria  molt fàcil de portar a la pràctica. La responsabilitat del docent es troba més en la capacitat de motivar l’aprenent per allò que pensem que necessita aprendre per viure en el present i projectar aquest aprenentatge cap al futur, sense oblidar els seus interessos immediats. La capacitat del mestre per desvetllar el compromís de l’alumne en el procés d’aprenentatge és el primer element que hem de tenir present

Cal, per tant, que el mestre se senti un aprenent que aprèn amb els seus alumnes.

2

Les persones, quan més aprenem, és quan estem en un grup que vol aprendre

Tot i que és veritat que ningú pot aprendre per un altre, també és veritat que aprenem en contextos socials. Com més obert a la sorpresa del coneixement sigui un grup humà, com més conscient sigui que per aprendre necessita del suport i de la col·laboració del grup amb qui conviu, més compromès estarà a nivell individual. Per tant, el mestre ha de ser capaç de potenciar tot allò que permeti que els alumnes interactuïn, contrastin, posin en comú les certeses i els dubtes, discuteixin, argumentin... sobre tot el que pensem que ha de ser matèria d’aprenentatge en un centre educatiu.

3

Que tingui sentit allò que s’ha d’aprendre, sentit per a un mateix i per a la resta de la comunitat

Res és més motivador i res augmenta més el compromís personal i col·lectiu en l’aprenentatge que trobar sentit a allò que proposem fer. Sovint aquest sentit ens espera fora de les parets de l’aula, fins i tot de la mateixa escola. El mestre ha de saber buscar i trobar espais i moments on els alumnes puguin explicar als seus iguals o a altres públics allò que aprenen. Treballar per projectes, impulsar activitats cooperatives, organitzacions d’intercicles, d’internivells, de xarxes d’escoles o amb altres institucions ajuden a elevar el nivell de l’interès que hem de manifestar per aprendre.

Altres veus de la comunitat educativa
Alba Molas Rifà Alba Molas Rifà
Empresaria i Directora/Gerent de...
L'educació és basica pel nostre país
Ana Ayuste González Ana Ayuste González
Titular d'Universitat
L’aprenentatge permanent com una tasca personal i social...
Àgueda Juaneda Seguí Àgueda Juaneda Seguí
Professora de secundària d'...
Fer feina en equip
Assumpta Duran Oller Assumpta Duran Oller
Membre del secretariat d’Escola...
La reflexió pedagògica i el treball en grup entre els docents
Aina Tarabini Aina Tarabini
Professora de Sociologia de la UAB
L’abandonament escolar i l’equitat educativa
Carles Barba Boada Carles Barba Boada
Vicepresident Fundació Catalana de...
Més enllà de l'escola, en el lleure hi ha vida educativa
Sarai Samper Sierra Sarai Samper Sierra
Sociòloga
Els infants aprenen més fàcilment que els adults. Un mite a...

Més informació