Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Jaume Cela
Jaume Cela
Director de l’escola Bellaterra

Faig de mestre i de director de l’escola Bellaterra. Sóc membre de l’Associació de mestres Rosa Sensat i de la FMRP de Catalunya. També formo part del Consell Escolar de Catalunya. A més, sóc escriptor. I pare de tres fills i avi de dos néts.

Les tres coses que he après

Quan més aprenc és quan més aprenem tots junts
1

Tenir clar el que creus que necessiten aprendre

Es diu, però és una veritat a mitges, que hem de partir dels interessos dels nens i de les nenes per poder-los interessar per l’aprenentatge. Aquesta creença, si fos tota la veritat, seria  molt fàcil de portar a la pràctica. La responsabilitat del docent es troba més en la capacitat de motivar l’aprenent per allò que pensem que necessita aprendre per viure en el present i projectar aquest aprenentatge cap al futur, sense oblidar els seus interessos immediats. La capacitat del mestre per desvetllar el compromís de l’alumne en el procés d’aprenentatge és el primer element que hem de tenir present

Cal, per tant, que el mestre se senti un aprenent que aprèn amb els seus alumnes.

2

Les persones, quan més aprenem, és quan estem en un grup que vol aprendre

Tot i que és veritat que ningú pot aprendre per un altre, també és veritat que aprenem en contextos socials. Com més obert a la sorpresa del coneixement sigui un grup humà, com més conscient sigui que per aprendre necessita del suport i de la col·laboració del grup amb qui conviu, més compromès estarà a nivell individual. Per tant, el mestre ha de ser capaç de potenciar tot allò que permeti que els alumnes interactuïn, contrastin, posin en comú les certeses i els dubtes, discuteixin, argumentin... sobre tot el que pensem que ha de ser matèria d’aprenentatge en un centre educatiu.

3

Que tingui sentit allò que s’ha d’aprendre, sentit per a un mateix i per a la resta de la comunitat

Res és més motivador i res augmenta més el compromís personal i col·lectiu en l’aprenentatge que trobar sentit a allò que proposem fer. Sovint aquest sentit ens espera fora de les parets de l’aula, fins i tot de la mateixa escola. El mestre ha de saber buscar i trobar espais i moments on els alumnes puguin explicar als seus iguals o a altres públics allò que aprenen. Treballar per projectes, impulsar activitats cooperatives, organitzacions d’intercicles, d’internivells, de xarxes d’escoles o amb altres institucions ajuden a elevar el nivell de l’interès que hem de manifestar per aprendre.

Altres veus de la comunitat educativa
Eulàlia Lledó Cunill Eulàlia Lledó Cunill
Professora de secundària jubilada...
El món no és simple, l'aula tampoc
Mònica Coll Llastarri Mònica Coll Llastarri
Infermera
PARTICIPACIÓ ACTIVA
hipatia angelica lopez fraga
docente
aprender a aprender
Anna Forés Miravalles Anna Forés Miravalles
Professora Universitària
Ensenyar és aprendre dues vegades
Montserrat Ballarín Espuña Montserrat Ballarín Espuña
Professora titular de dret...
Més concienciació social sobre el valor d'invertir en...
Xavier Chavarria Navarro Xavier Chavarria Navarro
Inspector en cap a Barcelona Ciutat
L'efecte centre existeix
Santi Centelles Santi Centelles
Director pedagògic editorial...
Aprendre a escoltar

Més informació