Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Montse Blanes
Montse Blanes
Directora de l’Àrea d’FP i Empresa de la Fundació BCN Formació Professional

Sóc directora de l’Àrea d’FP i Empresa de la Fundació BCN Formació Professional i responsable de l’Observatori FP (Ajuntament de Barcelona). Sóc llicenciada en Pedagogia i màster en Formació de Formadors.

Les tres coses que he après

L’orientació té un paper fonamental per a la formació i qualificació professional de les persones al llarg de la seva vida.
1

La formació professional fomenta la formació al llarg de la vida

El caràcter modular i flexible de la formació professional la converteix en una opció de formació i qualificació que pot donar resposta a moltes persones en diferents moments de la seva trajectòria professional, convertint-se d’aquesta manera en un recurs més per a la formació al llarg de la vida. La formació professional és una eina vàlida per definir trajectòries individuals de formació i  desenvolupament personal, ja que pot formar inicialment i de base per a la incorporació al món laboral, però també pot requalificar i actualitzar les competències professionals d’aquells qui ho vulguin.

2

L’orientació té un paper clau en el desenvolupament de la formació professional

L’orientació té un paper fonamental per a la formació i qualificació professional de les persones al llarg de la seva vida. Disposar d’informació vinculada a les diverses opcions formatives que hi ha en cada moment i a les seves sortides ocupacionals, i rebre  assessorament i suport en la definició de la trajectòria pròpia ha de conformar una estratègia permanent que acompanyi les persones al llarg de la seva vida i les ajudi a construir itineraris adaptats als interessos i a les circumstàncies particulars.

3

La formació professional facilita itineraris amplis i no lineals

Les passarel·les flexibles entre diferents estudis faciliten la formació al llarg de la vida des del seu vessant més professionalitzador.  L’accés a la formació professional des de la perspectiva actual, oberta i múltiple, facilita el trànsit de les persones i la seva incorporació a aquests estudis des de diverses procedències, fet que la converteix en un recurs més que vàlid per a itineraris que fins fa poc no ens plantejàvem, com l’accés des dels estudis universitaris o des de l’àmplia experiència professional. El reconeixement d’aquest trànsit i obertura posiciona la formació professional com a instrument fonamental en la formació al llarg de la vida.

Altres veus de la comunitat educativa
Ismael Sanz Labrador Ismael Sanz Labrador
Director del Instituto Nacional de...
¿Cómo se destinan en España los recursos?
Carme Hernández Escolano Carme Hernández Escolano
Pedagoga del Centre per a la...
La importància d’educar el conjunt de les dimensions de la...
Ana Belén Colén Ráfales Ana Belén Colén Ráfales
Mestra/Centre Recursos Pedagògics
El bon mestre ha de crear un clima de confiança a l'aula
Sílvia Blanch Gelabert Sílvia Blanch Gelabert
Coordinadora de pràctiques i...
Tots tenim família, no sempre és fàcil. Evitem la crítica...
Jordi Serarols Boada Jordi Serarols Boada
Inspector d'Educació
L’aprenentatge invisible
Ramon Puig i Mañosa Ramon Puig i Mañosa
Técnic de qualitat
CONEIXEMENT i FORMACIÓ
Mariona Monterde i Farnés Mariona Monterde i Farnés
Mestra i Pedagoga
Una escola orientada a la comprensió del món i de les persones

Més informació