Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Roser Salavert
Roser Salavert
Membre del Graduate School of Education de la universitat de Fordham a NY.

Membre del Graduate School of Education (postgrau en educació) de la universitat de Fordham i antiga inspectora escolar de les escoles públiques de Nova York.

Les tres coses que he après

L’avaluació és una eina fantàstica tant pels alumnes com pels professors perquè és un aspecte genuí del procés ensenyament-aprenentage.
1

Eviteu les interpretacions espontànies

Considero que l’avaluació és una eina important per a l’aprenentatge i el creixement professional, però sovint, les preocupacions sobre els resultats dels tests i els titulars dels diaris t’ho fan reconsiderar: Com pot ser això possible? Què volen dir exactament? Així doncs, he après a interpretar els resultats dels tests tenint en compte el context i la intenció; per exemple, els resultats generals de la prova de PISA poden oferir una visió general del rendiment d’un grup sobre un tema donat, però sabem que els percentils i les puntuacions d’escala tenen més sentit si s’associen a nivells de rendiment. Dins l’aula, és important afegir sub-resultats, fer l’anàlisi d’elements i triangular dades de diferents fonts. Més important encara, he après que els resultats dels alumnes individuals només poden interpretar-se de forma efectiva dins del context de l’aula: Quines eren les expectatives d’aprenentatge d’aquest alumne? Fins a quin punt era rigorosa i rellevant la instrucció? Hem d’evitar les interpretacions espontànies; com més extrapolem, més possibilitats tenim de desenvolupar un antagonisme davant d’aquest aspecte crític del procés ensenyament-aprenentage.

2

Un enfocament d’equip a l’anàlisi de dades permet crear una responsabilitat col•lectiva respecte de l’aprenentatge de l’alumne

De la meva feina actual amb equips de professors, he après que la recerca col·laborativa no només ajuda els professors a accelerar l’aprenentatge del(s) seu(s) petit(s) grup(s) objectiu, sinó que també fomenta un clima a l’escola caracteritzat per col·laboracions professionals i expectatives elevades per a tots els estudiants. Formar i facilitar aquests equips és una experiència enriquidora i excitant ja que els equips passen ràpidament de “veure” dades a embarcar-se en un nivell més profund de diàleg i anàlisi de dades. Un cop els professors usen la seva experiència, el seu coneixement i les seves assumpcions per examinar les dades sumatòries, el treball de l’alumne, els registres continus i altres fonts de dades, ja no “veuen” dades sinó que “construeixen” un sentit compartit. A partir d’aquest moment, els professors ja no es fan preguntes com ara Quines estratègies hauríem d’implementar a l’aula per ajudar aquests alumnes a fer millors redaccions? Sinó Quines estratègies hauríem d’implementar per ajudar aquests alumnes a desenvolupar-se com a escriptors? És a dir, els professors busquen l’arrel de l’aprenentatge i intenten posar en marxa els sistemes de dades que posin els alumnes en el camí de l’èxit.

3

Utilitzar els resultats del tests per crear un context que permeti establir l’objectiu de l’alumne

He après que, sovint, la primera impressió es converteix en la que queda; i això és particularment preocupant quan un alumne o un pare interpreta el resultat d’un test. D’altra banda, quan els professors dediquen temps a informar els alumnes sobre l’objectiu i l’ús dels resultats del test, i inicien una conversa constructiva sobre els objectius de l’aprenentatge, el mateix resultat del test pot esdevenir la motivació per continuar progressant. Així doncs, cada vegada més professors utilitzen aquests resultats per ajudar els seus alumnes a desenvolupar i escriure objectius per al curs i fites a aconseguir a curt termini que siguin rellevants, que representin un repte però que siguin realistes. L’objectiu d’un alumne de primer grau “Abans de l’estiu seré capaç de llegir llibres tan llargs com els que llegeixen els de segon grau”  esdevé un objectiu abastable quan el professor ajuda l’alumne a establir les fites a curt termini: “Aquesta setmana llegiré [títol i autor]... i divendres li explicaré al meu company durant el taller”. Aquesta és una pràctica que motiva, planteja reptes i desenvolupa la responsabilitat de l’alumne com a aprenent.

Altres veus de la comunitat educativa
Laura Marin Barbé Laura Marin Barbé
Politòloga
Acampada escolar. Creant comunitat educativa a les terres de...
Carlos Sánchez-Valverde Visus Carlos Sánchez-Valverde Visus
Educador Social. Professor d'...
No és el mateix ser competent que ser capaç, ni autònom.
Jordi Porta Ribalta Jordi Porta Ribalta
President de la Fundació...
Voluntariat
Deysi Adelaida Cabrera Meza
inspectora general/ Lic....
Aprendizaje
José Luis Quirant Navarro José Luis Quirant Navarro
Professor d'ESO a La Farga
Només s'educa des de l'estimació.
Olga Pascual i Vallès Olga Pascual i Vallès
Mestra de primària
Cal donar veu a totes les famílies
Oriol Homs Ferret Oriol Homs Ferret
Sociòleg
L'avaluació sistemàtica és una de les principals eines de...

Més informació