Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Yong Zhao
Yong Zhao
President i degà adjunt de la Facultat d’Educació de la Universitat d’Oregon

Yong Zhao és president i degà adjunt de la Facultat d’Educació de la Universitat d’Oregon, i autor de World Class Learners: Educating Creative and Entrepreneurial Students (‘Alumnes de l’aula mundial: l’educació d’estudiants creatius i emprenedors).

Les tres coses que he après

Tots els ciutadans han de desenvolupar les habilitats que els permetin viure en cultures diferents
1

Competència global

En un món superpoblat i globalitzat, tots els ciutadans han de desenvolupar la perspectiva, l’actitud, les habilitats i el coneixement que els permetin viure i treballar reeixidament en cultures diferents, interactuar harmoniosament i productiva amb gent de diferents tradicions culturals, i assumir la responsabilitat moral de protegir l’únic planeta que tenim per a les generacions futures. Amb la “mort de la distància” provocada pels avenços tecnològics i els canvis polítics, les fronteres geogràfiques i les institucions polítiques ja no separen les societats. Totes les societats i individus han esdevingut interdependents i interconnectats. Per això és tan important que els futurs ciutadans pensin globalment i tinguin la intel·ligència cultural i també la competència lingüística per treballar a cavall de les cultures.

2

Creativitat

Quan la tecnologia es fa cada cop més sofisticada i fa tasques cada cop més complexes però rutinàries, i quan una economia interconnectada globalment fa possible que tasques rutinàries es puguin subcontractar a llocs on la gent és capaç de fer la feina a un cost més baix, les nacions desenvolupades s’hauran de centrar en la creativitat dels individus. Tradicionalment a les escoles no se’ls ha encomanat la tasca de conrear intencionalment i sistemàticament la creativitat, però avui ens hem de centrar a desenvolupar la creativitat en tots els ciutadans, a fi d’aconseguir productes, serveis i solucions innovadors per satisfer les necessitats d’una societat canviada.

3

L’esperit emprenedor

L’educació tradicional s’ha orientat a preparar bons empleats, a dotar la gent amb el coneixement i les habilitats necessaris per satisfer les demandes dels llocs de treball existents i per ajudar les persones a trobar feina. Però els actuals canvis ràpids en la societat suposen un repte per a la mentalitat d’empleat. En comptes de trobar feina o de fer les feines existents, necessitarem individus que creïn feines, que aconsegueixin solucions i que inventin carreres, perquè les feines actuals són inestables davant dels canvis massius. Els emprenedors no han de ser els que iniciïn els negocis. Poden ser emprenedors socials que treballin per resoldre problemes socials com ara la injustícia social o la pobresa, o bé per protegir el medi ambient. Quan algú treballa activament per identificar i solucionar problemes sense esperar que ho faci algú altre, aquesta persona té esperit emprenedor.

Altres veus de la comunitat educativa
Xavier Besalú Costa
Professor de Pedagogia a la...
La relació personal és important
Mª Àngels Brescó Mendiluce Mª Àngels Brescó Mendiluce
Directora Jesuïtes Poble Sec, Col·...
Les escoles han de definir molt clarament la seva missió i cap a...
Óscar Boluda Ivars Óscar Boluda Ivars
Profesor de FP y Coordinador TIC
Afectos
Germán Wilfrido Sánchez Valenzuela
docente de lengua y literatura en...
Enseñar para la vida
Ana Moreno Salvo Ana Moreno Salvo
Cap de Projectes Educatius a...
Els alumnes aprenen i superen les seves dificultats quan el...
Paqui Martí del Peral Paqui Martí del Peral
Administrativa
Colaboración
Neus Agut Horna Neus Agut Horna
Orientadora - Atenció a la...
La màgia

Més informació