Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Francesc Banyuls Llopis
Francesc Banyuls Llopis
Director del Centre de Recursos del Garraf
Professor de matemàtiques de secundària que he tingut la sort de treballar com a tutor d'aula, diferents coordinacions i càrrecs directius de centres públics. He participat en grups de treball i de recerca sobre didàctica de les matemàtiques, he fet formació, ponències i publicacions relacionades sobre l'ensenyament i la didàctica. He realitzat treballs sobre sistemes organitzatius i de gestió de centres educatius basats en gestió de qualitat, gestió i organització de formació i en recerca educativa. Actualment estic treballant en el CRP del Garraf en temes relacionats amb la formació i assessorament a centres educatius...

Las 3 cosas que he aprendido

1

Necessitat d'equilibri i permanència de les propostes de l'administració educativa

Cal una definició bàsica dels elements claus de l'ensenyament com ara el currículum, la distribució, les estructures, models aplicats... I que el marc general sigui una referència i sigui permanent al llarg del temps.
2

Importància de la recerca educativa vinculada a la pràctica

Per poder avançar en l'ensenyament és important crear centres de recerca i pràctica que serveixin de model i possibilitin models sostenibles i estables d'aprenentatge reflexiu. Cal una millora dels processos educatius i els seus resultats amb la intervenció en l'organització escolar i pedagògica, la formació i la professionalització de la docència i la investigació.
3

La formació i el treball en equip com a elements claus de la millora dels resultats

Els elements imprescindibles per a la millora dels resultats educatius són: la formació dels docents i la seva transferència a la pràctica de manera que la formació sigui part de l'agenda professional del docent i el treball coordinat i cooperatius com a col·legialitat professional. Es tracta de promoure activitats significatives per a l'aprenentatge de l'alumnat amb la possibilitat d'anàlisi i reflexió sobre la pràctica.
Otras voces de la comunidad educativa
Joan Moya Piñol Joan Moya Piñol
Mestre de primària
Implicació
Ana Moreno Salvo Ana Moreno Salvo
Cap de Projectes Educatius a...
Els alumnes aprenen i superen les seves dificultats quan el...
Irene Mata Martínez Irene Mata Martínez
Secretaria de Direcció/...
l'aprenentatge és fonamentalment EMOCIONAL
Isabel Sierra Navarro Isabel Sierra Navarro
Directora Programes Benestar i...
Els inicis
Montserrat Vergé Grau Montserrat Vergé Grau
Professora
L'ensenyament ha d'ajudar l'alumne a fer-se...
Ismael Alfaro Pla Ismael Alfaro Pla
President de la FaPaC a Lleida
L'èxit escolar és fruit de molts factors
Jaume Centelles Jaume Centelles
Mestre de primària a l’escola Sant...
Fórmules de col•laboració entre l’escola i les famílies

Más información