Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Nicolau Espuña Tarrafeta
Nicolau Espuña Tarrafeta
Mestre. Director General de FEDAC- Amílcar

Les tres coses que he après

1

La passió i la creativitat són eines fonamentals.

La passió per la nostra tasca ens porta a compartir experiències, emocions i sentiments, a treballar en equip des de dins i obrint-nos a compartir les experiències que trobem fora de la nostra escola. Desitgem descobrir i activar tots els nostres talents, donar tot el millor de nosaltres i ser capaços de trobar el temps necessari per a fer-ho. Il•lusionar-nos en el nostre dia a dia i transmetre optimisme. Tenir els nostres herois i heroïnes a la vora i al mateix temps ser herois i heroïnes per als nostres alumnes. Les educadores i educadors sabem que no estem soles i sols, compartim amb les famílies aquesta passió per l’educació. , Hem de crear l’ambient idoni en el que els infants i joves puguin trobar i desenvolupar els seus talents, puguin somiar en el món que volen i el puguin fer realitat amb el seu esforç i amb el nostre. La nostra vocació ens fa apassionar-nos per l’educació dels nostres alumnes així que fem camí amb ells facilitant els mitjans, acompanyant, els animant, reconeixent els avenços i creixent amb ells per crear un món millor amb ells. I que tot això sigui font de sentit i felicitat en les nostres vides. L'escola ha implementat una sistemàtica que ha anul•lat la creativitat i ara tenim la necessitat urgent d’una educació que sigui diferent, que s’anticipi al futur. A més, la capacitat de resoldre problemes de manera creativa i oferir noves solucions esdevé l'habilitat fonamental que cal desenvolupar en les noves generacions. A les escoles tenim el repte de formar alumnes creatius, que no siguin magatzems i acumulin el saber, sinó fàbriques que parteixin del saber per re elaborar-lo de manera pròpia i original, per generar nou coneixement, per plantejar-se dubtes, preguntes, per expressar inquietuds i per buscar solucions alternatives. Es tracta de nous desafiaments que els facin descobrir el plaer d’aprendre; que cultivin la curiositat per entendre el món que els envolta i així poder implicar-s’hi generant canvi i transformació.
2

Tots els membres de la comunitat educativa tenim un paper fonamental.

Totes les persones que formen les Comunitats Educatives de les escoles tenen un paper fonamental en la formació dels infants. Cal generar pràctiques a les quals puguin intervenir i interactuar tots els elements encara que sigui en gradacions diferents (alumnes de diferents edats, famílies, personal del centre,...). És necessari que les escoles avancem cap aquest tipus de pràctiques per contribuir en la construcció d’una societat formada per persones responsables, crítiques, que participin i cerquin solucions conjuntes per millorar la vida comunitària. L’aprenentatge servei és una pràctica educativa que pot ser molt rica en aprenentatges de conceptes, procediments i valors; motivadora perquè connecta els aprenentatges que s’han de fer amb el motiu per aprendre’ls, connectada a la realitat propera dels alumnes perquè el motiu per aprendre és poder donar un servei a la seva comunitat i promotora de l’autonomia perquè situa l’alumnat en el centre del procés, com a protagonista actiu. De poc serveix seguir treballant amb coneixement i continguts si no acompanyem tot aquest procés amb el creixement personal dels nostres infants. . Els valors són qualitats que posem a les coses que fem, i s’aprenen practicant-los, i l’aprenentatge servei ens permet fer-ho i dóna als membres de tota la Comunitat Educativa l’oportunitat d’aprendre a ser persones de futur compromeses amb les seves realitats més properes.
3

L'espai també educa

El nou paradigma educatiu encaixa amb dificultats amb el disseny dels espais, mobiliari i decoració que comencen a no tenir validesa a l’actualitat. Les escoles, construïdes amb estructures rectangulars d’aules, pupitres i pissarres, formen part ja d’un passat. El present ens porta a nous criteris i a fer un ús intel•ligent de l'espai. Cal recrear les escoles basant-nos en que l'espai, mobiliari, eines, i la tecnologia són part integral de la pedagogia. Cal plantejar les activitats en un espai motivador per mostrar les seves idees i treballar en espai per promoure comportaments crítics per activar el pensament, l'empatia i l'experimentació. Els espais han de ser llocs per compartir, aprendre, expressar, jugar, trobar-se, pensar, emprendre, conviure, superar-se i construir en equip; potents espais per a l’estudi, la lectura, el silenci i el creixement interior. Aules, patis i racons versàtils i flexibles per als aprenentatges actius i variats on els infants i els joves pensen, cooperen, componen, expressen i expliquen; aprenen a resoldre conflictes i a ser competents per assolir més i millor els objectius d'aprenentatge del segle XXI que volem crear. L’ambientació interior de les escoles esdevé un element potenciador del clima de centre amb parets que comuniquen en positiu, parets ajuden a crear el clima. Aquesta és la part de l'escola que possibilita a l’alumne l'aprenentatge. L'espai educa i ho ha de fer amb un llenguatge comú amb les persones i el projecte del centre escolar.
Altres veus de la comunitat educativa
Mª Victòria Gómez Serés Mª Victòria Gómez Serés
Pedagoga: Vocal del Col·legi de...
Acompanyament
Carlos Guillermo Mena Ordóñez
Docente de séptimo grado de EGB
La educación no será una imposición.
Luis Emiliano Minga Guaillas
LIDER-DOCENTE
EL INTERAPRENDIZAJE
Germán Wilfrido Sánchez Valenzuela
docente de lengua y literatura en...
Enseñar para la vida
Lola Abelló Planas Lola Abelló Planas
Ex presidenta de la CEAPA,...
L'educació està en la proximitat
Magda Minguet Magda Minguet
Professora secundària
Que els que ens dediquem a ensenyar no podem parar d’aprendre
DOLORS HERRERA BARROSO DOLORS HERRERA BARROSO
TÈCNICA D'ORIENTACIO...
La persona del docent és vital.

Més informació