Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
César Coll
César Coll
Catedràtic de Psicologia de l'Educació a la Universitat de Barcelona

Sóc catedràtic de Psicologia de l'Educació a la Universitat de Barcelona. He participat en diferents processos de reforma i innovació educativa, i he desenvolupat treballs i recerques relacionats amb la interacció i la influència educativa en contextos d'educació formal i escolar.

Les tres coses que he après

Com passar a un sistema en què l'aprenentatge pot tenir lloc en qualsevol lloc i en qualsevol moment?
1

Educar en el marc d'una nova ecologia de l'aprenentatge

Des de fa algunes dècades assistim a canvis importants en el paper que té l'aprenentatge en la vida de les persones i en pràcticament tots els paràmetres relacionats amb l'aprenentatge: on aprenem, quan i com, amb qui aprenem i de qui aprenem, i també què aprenem i per a què. Aquests canvis estan conformant una "ecologia de l'aprenentatge" sensiblement diferent de la que hi ha en la base de l'educació escolar, amb la qual cosa li planteja desafiaments inèdits que requereixen polítiques, actuacions i pràctiques educatives igualment inèdites. 

La qüestió és com podem passar d'un sistema organitzat entorn de la primacia absoluta de la formació inicial i les institucions d'educació formal a un altre en què l'aprenentatge pot tenir lloc en qualsevol lloc i en qualsevol moment, i en què l'educació és un procés en bona mesura distribuït entre els contextos pels quals transiten les persones. Abordar aquesta qüestió és avui, a parer meu, una tasca prioritària. De com la plantegem i de les respostes que hi donem dependrà, en bona mesura, el futur del nostre sistema educatiu. 

2

Formar aprenents competents

En un món globalitzat la capacitat per aprendre és un dels béns més preuats, la qual cosa suggereix una finalitat clara per a l'educació escolar en aquest escenari. Molts són els contextos que ofereixen oportunitats i recursos per aprendre en la societat actual, però solament les institucions d'educació formal poden garantir una acció sistemàtica orientada a desenvolupar la capacitat d'aprenentatge de totes les persones sense excepcions i sobretot sense exclusions. Ara bé, formar aprenents competents exigeix revisar a fons tant el currículum com les pràctiques educatives, per no parlar dels procediments de rendició de comptes centrats en les avaluacions de rendiment dels alumnes. Formar aprenents competents implica ajudar l'aprenent a reflexionar sobre allò que aprèn –dins de les institucions d'educació formal i fora– i sobre el sentit que per a ell o per a ella tenen aquests aprenentatges; ajudar-lo a construir-se una representació de si mateix com algú amb capacitat per aprendre; ajudar-lo a identificar les situacions en què pot desenvolupar amb major eficàcia aquesta capacitat i, quan no les trobi al voltant seu, a buscar-les o fins i tot crear-les.

3

Personalitzar, també, l'aprenentatge i el currículum escolar

De la mà de les TIC s'han multiplicat els contextos que ofereixen oportunitats i recursos per aprendre i s'han diversificat les activitats i els aprenentatges que les persones realitzen en aquests contextos. Les trajectòries personals d'aprenentatge són les vies d'accés per excel·lència a la informació i al coneixement en la societat de la informació. La personalització, no obstant això, no ha aconseguit fins ara franquejar la porta dels centres d'educació formal, especialment en el cas de l'educació bàsica, en la qual impera un currículum homogeni i amb voluntat homogeneïtzadora, a més de sobrecarregat. Es vulgui o no, agradi o no, la personalització de l'aprenentatge és ja una realitat fora de les escoles i instituts, i una aspiració àmpliament compartida per l'alumnat. Urgeix, per tant, derrocar unes barreres que massa sovint porten els alumnes a veure l'escola com un espai allunyat de la resta del món en què viuen. I urgeix fer-ho de manera que aquesta personalització garanteixi el desenvolupament de les competències i la realització dels aprenentatges bàsics imprescindibles a tots els alumnes sense excepció.

Altres veus de la comunitat educativa
Neus Lorenzo Galés Neus Lorenzo Galés
Cap de Serveis de Llengües...
El lideratge educatiu ha d'orientar la transformació social...
Lola Abelló Planas Lola Abelló Planas
Ex presidenta de la CEAPA,...
L'educació està en la proximitat
Josep Mª Aragay Borràs Josep Mª Aragay Borràs
Educador social i musicoterapeuta
La música és una eina extraordinària
Assumpta Pla Pi Assumpta Pla Pi
Directora institut
Tal com som
Ramon Pujades i Beneit Ramon Pujades i Beneit
Professor de secundària i membre...
Pràctica reflexiva
Miquel Gené Molins Miquel Gené Molins
Professor de secundària
La participació de les famílies
Mercè Bonjorn Dalmau Mercè Bonjorn Dalmau
Presidenta de l'AMPA La...
FUTUR

Més informació