Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Henry Levin
Henry Levin
Càtedra William H. Kilpatrick d’Economia i Educació en el Teachers College de la universitat de Columbia.

Henry M. Levin és especialista en economia de l’educació. És titular de la càtedra William H. Kilpatrick d’Economia i Educació en el Teachers College de la universitat de Columbia.

Les tres coses que he après

Els mètodes de finançament de l’educació tenen una influència profunda tant en la forma de l’educació com en els seus resultats.
1

Finançament educatiu en el futur

Històricament, la majoria dels països finançaven els seus sistemes educatius amb recursos públics, tot i que les famílies i les organitzacions religioses podien utilitzar els seus recursos per a l’educació privada. Avui, ens movem ràpidament cap a un sistema de finançament educatiu molt més divers on les fonts públiques i privades financien l’educació tant a nivell institucional com estudiantil. Hi ha tres raons que expliquen aquesta tendència: recursos públics insuficients per a l’expansió de l’escola; insatisfacció envers els sistemes públics d’educació; i noves formes d’educació que competeixen amb les escoles tradicionals.

2

Nous sistemes de finançament

Habitualment, els nous sistemes de finançament posen de relleu la major autonomia i flexibilitat de l’organització educativa. Els sistemes que utilitzen vals educatius són particularment interessants ja que estan parcialment finançats per les autoritats públiques però es complementen amb recursos institucionals o familiars privats. S’argumenta que aquesta modalitat augmenta  tant l’eficiència com l’efectivitat de l’educació, així com l’equitat.

3

Avaluació dels nous sistemes de finançament

Donada la influència profunda de les comparacions internacionals de l’educació a partir dels resultats dels tests, aquest és el criteri que s’utilitza habitualment per a l’avaluació. Aquest criteri, no obstant, no té en compte altres objectius de l’escola, com ara la igualtat de tracte i de resultats, o altres resultats a banda de les notes dels exàmens (per exemple, l’adaptabilitat, la creativitat i la cohesió social).

Així doncs, entendre les implicacions dels nous sistemes de finançament de l’educació requereix uns sistemes d’avaluació molt més exhaustius.

Altres veus de la comunitat educativa
Aina Tarabini Aina Tarabini
Professora de Sociologia de la UAB
L’abandonament escolar i l’equitat educativa
Àngel Querol i Pallarés Àngel Querol i Pallarés
Mestre i professor. Director d...
educar i ensenyar és fer créixer i donar eines per a l'...
Olga Pascual i Vallès Olga Pascual i Vallès
Mestra de primària
Cal donar veu a totes les famílies
Jordi Bernabeu Farrús Jordi Bernabeu Farrús
Psicòleg, educador i professor UVIC
La cerca de l'equilibri
Paulino Garcia Marin Paulino Garcia Marin
Mestre d'Educació Primaria
L'educació no hi és en els llibres, la trobem en les...
Laia Pineda Rüegg Laia Pineda Rüegg
Cap de Projectes en Educació
Educar és reconèixer l’altre
Àngels Domingo Àngels Domingo
Doctora en Pedagogia i Directora...
Formació docent

Més informació