Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)

L’aprenentatge al llarg de la vida: per a què i per a qui?

Què vol dir formació al llarg de la vida en la societat del coneixement? Com es garanteix la igualtat d’oportunitats en aquest procés? Com es pot donar resposta a les necessitats formatives vinculades a les trajectòries vitals i no només professionals? Com s’haurien de reconèixer els aprenentatges que s’adquireixen en l’àmbit no formal? Com es pot desenvolupar el compromís individual amb el procés d’aprenentatge propi?

En la nostra societat, el coneixement té un paper tan rellevant per al conjunt de l’activitat econòmica i social que no solament resultaria inadequat voler restringir la necessitat de formació de les persones a una etapa determinada de la vida, també seria pretensiós pensar que aquest procés, necessàriament sostingut al llarg del cicle vital, podrà ser restringit al sistema educatiu formal. Nous escenaris educatius guanyen protagonisme en la vida quotidiana de les persones. La configuració actual d’aquesta ecologia de l’aprenentatge exigeix corresponsabilitat i compromís dels diferents agents educatius que hi intervenen.  Aquest propòsit reclama polítiques educatives capaces de  considerar la formació com un procés que transcorre al llarg, però també a l’ample, de la vida i que, més enllà del concepte tradicional de reciclatge en l’esfera professional, preveu el desenvolupament en les altres dimensions que configuren la trajectòria vital de les persones.

En qualsevol cas, a Catalunya, disposem d’indicis  per pensar que aquest és encara un repte de primer ordre: la població que accedeix a aquest tipus de formació és menys del 10% i es tracta, sobretot, de persones amb estudis superiors. Per tant, en la seva dinàmica actual, aquest model de formació no tendeix a compensar desigualtats educatives i, en canvi,ofereix més oportunitats a la població amb més capital instructiu de partida.


 
 

Les 3 coses que han après...

Michael Osborne Michael Osborne
Professor d’Aprenentatge d’Adults i Permanent a la...
 • 1Els MOOC faran realitat les aspiracions insatisfetes dels protagonistes de l’aprenentatge permanent?
 • 2L’aprenentatge permanent donarà beneficis econòmics a les futures generacions?
 • 3Les ciutats d’Europa s’estan quedant enrere respecte de les d’Àsia com a llocs d’aprenentatge permanent?
Margarida Massot Margarida Massot
Professora a la Facultat de Ciències de l’Educació de...
 • 1L’educació permanent, una lluita sorda i constant
 • 2L’ofici de mestre o l’exercici de l’autoexigència
 • 3Els reptes: si tot està per fer... llavors tot és possible?
Joan Manuel del Pozo Joan Manuel del Pozo
Professor de filosofia de la Universitat de Girona
 • 1Al llarg de la vida, no només al llarg del temps laboral de la vida
 • 2El cervell humà, capacitat per millorar sempre al servei d’una vida en plenitud
 • 3Formació al llarg, però sobretot “a l’ample”, de la vida
Josep Miquel Piqué Josep Miquel Piqué
President de la XPCAT (Xarxa de Parcs Científics i...
 • 1La vida al llarg de la educació
 • 2Capital relacional – Capital conversacional
 • 3Hibridar per innovar
Montse Blanes Montse Blanes
Directora de l’Àrea d’FP i Empresa de la Fundació BCN...
 • 1La formació professional fomenta la formació al llarg de la vida
 • 2L’orientació té un paper clau en el desenvolupament de la formació professional
 • 3La formació professional facilita itineraris amplis i no lineals
Carles Sigalés Conde Carles Sigalés Conde
Director dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’...
 • 1En la societat del coneixement l’educació al llarg de la vida és necessària per a tota la ciutadania
 • 2Les TIC tindran un paper fonamental en la generalització de l’educació al llarg de la vida
 • 3L’educació al llarg de la vida qüestiona la rigidesa i la impermeabilitat de les institucions educatives