Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Josep Anguera i Torrents
Josep Anguera i Torrents
Economista

Barcelona (1948) - St. Martí de Llémena (?)

Net, fill, nebot d'educadors. Alguns d'ells amb dedicació directiva. Professor universitari d'Economia des de 1978, en actiu.

Les tres coses que he après

1

Vocació = agradar ensenyar

Tot i que la paraula "vocació" fa una mica de basarda, crec imprescindible (no només en l'educació) que si no t'agrada ensenyar, formar i transmetre, és millor que no t'hi posis. És possible que aquesta augmenti mentre exerceixes. També pot minvar. Aleshores, millor plegar!
2

Relació amb el subjecte i el seu entorn

Educar és cosa de dos, com a mínim! És bidireccional. S'equivoquen aquells que, potser estan molt ben formats, però fan una actuació unívoca. Educar és connectar, pensar en l'educat i en el que espera de tu. I que espera el seu entorn i que sent.
3

Difícilment por ser una tasca individual

Des de l'educació bàsica, la familiar, a la més estructurada, tota activitat educativa pot millorar si es fa d'una manera compartida i coordinada. Això no vol dir la uniformitat del discurs sinó la convergència d'intencions en una mateixa finalitat: formar sers autònoms i crítics que puguin sobreviure i millorar la societat.
Altres veus de la comunitat educativa
Joan Rué Domingo Joan Rué Domingo
Professor Universitat Autònoma
Avaluació
María del Rosario Comerón Mateos María del Rosario Comerón Mateos
Maestra
El conocimiento se construye compartiendo
Antoni Verger Antoni Verger
Investigador al Departament de...
El finançament educatiu com a política d’equitat primordial
Ismael Peña-López Ismael Peña-López
Professor de la Universitat Oberta...
L'ofici d'aprendre
Míriam LLadós Gómez Míriam LLadós Gómez
Diplomada en Treball Social
Imaginació
Xavier Besalú Costa
Professor de Pedagogia a la...
La relació personal és important
Francesc Balagué Francesc Balagué
Invesitigador i Formador,...
Oberta al món

Més informació