Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)

Què vol dir ser un bon professional de l’educació per al segle XXI?

Quines competències necessiten els docents del segle XXI? Quina formació inicial i permanent? Com s'atrauen els joves amb més talent i més motivats cap a la professió docent? Com es poden retenir els millors docents en els centres educatius que més els necessiten? Com poden incorporar els professionals de l'educació la reflexió sistemàtica sobre la pràctica i la recerca per a la millora educativa? Com hi pot col·laborar la universitat?

Possiblement, és poc arriscat assegurar que, a dia d’avui, el professorat continua sent la clau de volta en qualsevol sistema educatiu. De fet, és senzill adonar-se del seu paper crític, si tenim present que és a les seves mans on recau, en última instància, la responsabilitat d’acompanyar els nens i els joves en el procés d’aprenentatge de les competències que els seran imprescindibles per poder esdevenir ciutadans actius, participatius i, en darrer terme, compromesos amb el progrés social. L’exercici de la funció docent, no obstant això, ha esdevingut progressivament complex. En un món globalitzat com el nostre, les funcions educadores es reformulen per poder atendre els reptes d’una societat fonamentada en l’economia del coneixement. L’accés a l’ensenyament obligatori ha comprès sectors socials cada vegada més amplis, que exigeixen respostes docents flexibles,  ajustades a necessitats educatives diverses.

Aquesta complexitat a què han de fer front mestres i professors, però, no ha trobat una correspondència clara, ni en els escenaris que els haurien de facilitar la innovació, ni tampoc en models de formació inicial i desenvolupament professional que podrien proporcionar-los eines i incentius per encarar amb garanties la seva activitat quotidiana i fer atractiva la professió. En darrer terme, el grau de responsabilitat que la societat ha conferit a aquests professionals no sembla haver trobat el seu revers en un reconeixement social equivalent de la professió docent, capaç de posar en marxa els mecanismes capaços d’atraure i retenir més professors de qualitat en els centres educatius. Així doncs, la interpretació adequada de què vol dir ser un bon professional de l’educació en el segle XXI sembla que encara planteja una qüestió no resolta i, en qualsevol cas, decisiva per a la provisió d’una educació de qualitat com a servei públic.


 
 

Les 3 coses que han après...

John MacBeath John MacBeath
Professor emèrit de la Universitat de Cambridge
 • 1Aprendre a aprendre en un món canviant
 • 2Volar per sota del radar polític
 • 3Els bons líders són actius i exemplars a l’hora d’aprendre
Mariano Fernández Enguita Mariano Fernández Enguita
Catedràtic de Sociologia a la Universitat Complutense
 • 1Educadors laics per a una comunitat humana i familiaritzats amb la multiculturalitat de l’alumnat
 • 2Docents que sàpiguen guiar en un entorn d’aprenentatge difús, educació distribuïda i escola-xarxa
 • 3Professionals responsables i emprenedors, que siguin part de la solució i no del problema, ni del paisatge
Maria Masip Utset Maria Masip Utset
Catedràtica d’Educació Secundària. ICE, UAB.
 • 1Fomentar la intel·ligència col·lectiva
 • 2El sentit de pertinença
 • 3El mapa no és el territori
Miquel Martínez Miquel Martínez
Catedràtic de Teoria de l’Educació i membre del Grup...
 • 1Ser un bon comunicador, tenir riquesa expressiva i saber acompanyar i escoltar
 • 2Tenir un nivell de coneixements en profunditat i tenir interès per saber i aprendre més
 • 3Abordar la feina amb compromís i responsabilitat personal i, a la vegada, compartint i en clau d’equip
Montse Ros Montse Ros
Mestra, secretària general de la Federació d’Educació...
 • 1HONESTEDAT
 • 2ECOSISTEMA EDUCATIU
 • 3INVESTIGACIÓ
Francesc Imbernon Francesc Imbernon
Catedràtic d’universitat de Didàctica i Organització...
 • 1Cal millorar les competències del professorat si volem millorar l’educació
 • 2El professorat ha de treballar de manera col·laborativa i trencar l’aïllament
 • 3Recolzar el professorat en les seves classes és fonamental per introduir el treball a la classe i reflexionar-hi