Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)

RSS

We are celebrating the 10-year anniversary of Debats d’Educació by giving the educational community the opportunity to air its views

Josep Lluís Conde Sala
Josep Lluís Conde Sala
Professor UB

Sóc un Professor de la UB, del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació i la meva recerca actual està al voltant del tema del deteriorament cognitiu a la vellesa i demències, de la qualitat de vida dels pacients i també dels seus familiars cuidadors.

Estic adscrit com a investigador col·laborador a l'Hospital Sta. Caterina de Girona (Unitat de valoració de la memòria i les demències) i sóc l'investigador principal d'un Projecte de Recerca que es desenvolupa a l'Hospital de Bellvitge (Unitat de Demències) 

The three things I’ve learned

1

L'educació es molt important en l'estructuració del nostre cervell

En la historia dels pacients amb la Malaltia d'Alzheimer es veu com triguen més en desenvolupar la malaltia els que tenen un nivell educatiu més alt, encara que un cop iniciada davallen més ràpidament. Això vol dir que un major nivell cognitiu fa més resistents les xarxes neuronals i per tant el declivi es dóna més tard.

2

Caldria ser més exigents respecte als hàbits d'estudi i d'aprenentatge

És important tant a primària però especialment a la secundària ajudar als alumnes a conèixer la importància de l'educació i a saber utilitzar les estratègies més adients per l'adquisició de coneixements. La motivació per l'aprenentatge és important però l'ordre i l'estructura també.

3

Necessitem una escola millor

És esfereïdor comparar els nivells educatius de mostres de persones adultes del nostre país i d'altres. El nivell educatiu del país es baix. Necessitem més inversió en educació però sobre tot necessitem millors mestres i millors escoles.

Other voices from the educational community
Jordi Bardají Cusó Jordi Bardají Cusó
Professor interí de secundària
Els que han de fer feina són els alumnes
José Luis Castillo Chaves José Luis Castillo Chaves
Profesor de Educación Secundaria
La inclusión no es un lujo, es una necesidad
Lola Abelló Planas Lola Abelló Planas
Ex presidenta de la CEAPA,...
L'educació està en la proximitat
Carme Bové i Romeu Carme Bové i Romeu
Responsable d'ensenyament al...
És imprescindible predicar amb l’exemple.
Paulino Garcia Marin Paulino Garcia Marin
Mestre d'Educació Primaria
L'educació no hi és en els llibres, la trobem en les...
Josep M. Mominó Josep M. Mominó
Professor de la UOC
El nostre model educatiu sembla poc apropiat per formar...
José Luis Quirant Navarro José Luis Quirant Navarro
Professor d'ESO a La Farga
Només s'educa des de l'estimació.

More information