Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Àlex Castillo
Àlex Castillo
President de Fapac.

Sóc del Raval, pare de dos nens de 14 i 11 anys que estudien a l’escola pública d’aquest barri. Membre de dues ampes, una de les quals vaig contribuir a refundar des de zero. Actualment president de Fapac.

Les tres coses que he après

Incorporar les famílies en el projecte de centre.
1

L’escola funciona millor si sap incorporar les famílies en el projecte de centre

Dir això és una obvietat, però convé repetir-ho perquè a la pràctica no sempre es troben bones estratègies per aconseguir aquesta incorporació. No és fàcil tampoc. Però cal fer-ho i cal fer-ho des de les dues parts des dels centres educatius i des de les famílies. Una recepta molt simple és la de parlar, comentar el dia a dia, establir mecanismes de diàleg formals i no formals entre les famílies i el professorat. Convé cuidar la relació entre el centre i cadascuna de les famílies a través de tutories com més freqüents millor (sóc partidari de fer-ne com a mínim tres per curs) i cuidar també la relació entre la direcció del centre i l’ampa. Podem discrepar, però sempre des del respecte i el mutu reconeixement. Valorar la feina dels mestres és fonamental i de la mateixa manera resulta fonamental valorar la tasca educativa que pot fer la família.

2

L’èxit educatiu dels alumnes és el gran reclam per aconseguir la implicació de les famílies a l’escola

L’objectiu de l’escola no ha de ser només les notes dels alumnes sinó la seva educació. Qualsevol pare o mare es veu atret a l’escola quan toca parlar del seu fill-a. I amb més motiu si es  mira d’aconseguir el seu èxit educatiu. Si som capaços des de les escoles i des de les ampes de trobar un discurs coherent que vinculi aquest èxit amb l’interès de la família pels estudis dels fills tindrem molt de guanyat. I tindrem un 85% guanyat si a més a més som capaços de donar proves tangibles. Tota estratègia d’acostament de les famílies a l’escola ha de pivotar sobre aquest eix i paral·lelament tota estratègia de millora de l’èxit educatiu s’ha de fer pensant en les famílies i en contacte amb les ampes. Les ampes són un capital social impressionant que poden fer molt en la lluita contra el fracàs escolar. Depèn de com treballin i com es treballi amb elles des de l’administració i les escoles.

3

Les famílies han de tenir més pes dintre de les escoles

Si donem per bo que la participació de les famílies millora tant el funcionament dels centres con els resultats dels alumnes la conclusió és lògica. Es tractaria de fer allò que l’actual marc legal contempla, però que no sempre es practica: Consells escolars decisius, amb comissions mixtes de temes importants com el menjador. I això com a mínim, cal explorar noves maneres de treball conjunt en la direcció dels centres que impliquin més les famílies i les obliguin a una presència més real que testimonial. Cal trencar algunes reticències i malfiances i ser capaços de construir una nova arquitectura organitzativa dels centres basada en la mútua confiança i en una presència de les famílies en àmbits fins ara reservats a tècnics i professionals. Hem de donar facilitats i incentius perquè les famílies s’impliquin més i millor a les escoles.

Altres veus de la comunitat educativa
Francesc Colomé Montserrat Francesc Colomé Montserrat
Inspector d'educació
D’una educació que ha de canviar el mon a un mon que ha canviat...
Júlia Masip Serra Júlia Masip Serra
Psicòloga de Serveis Socials....
Importància de la transmissió/herència familiar
Jesús C. Guillén Jesús C. Guillén
Editor de "Escuela con...
El futuro pasa por la neuroeducación
Josep Manuel Prats
President de Fapel
Objectius basats en la persona
Anna Tarrés Vallespí Anna Tarrés Vallespí
Sociòloga
L’espurna ve de fora, el foc es fa a dins
Dídac Mateo González Dídac Mateo González
Investigador del Grup de Recerca d...
El perill de l'excessiva confiança en la raó
Salvador Macipe Cosa Salvador Macipe Cosa
Asesor TIC Administración Educativa
¿Dónde esta Wally...?

Més informació