Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)

El paper clau de les famílies en l’educació

Quines fórmules de col·laboració entre l’escola i les famílies poden incidir en la millora dels resultats educatius? Quines estratègies poden contribuir a augmentar el nivell de participació i el grau d’implicació de les famílies en l’activitat dels centres educatius? Quin pes haurien de tenir les famílies en la governança del sistema?

La recerca ha demostrat amb escreix la importància cabdal de la família, el seu capital socioeconòmic i cultural així com les  estratègies educatives que desplega, en els resultats acadèmics de l’alumnat. Darrerament, s’ha fet èmfasi en la influència determinant dels estils parentals i en la necessitat de formar o acompanyar les famílies en la tasca d’educar.

 

L’opinió pública i la institució escolar tendeixen a acusar els pares de no interessar-se per les qüestions escolars, d’ abdicar de les seves responsabilitats educatives. En canvi, les famílies semblen més preocupades que mai per l’escolarització dels seus fills, pels resultats acadèmics, per la qualitat de l’ensenyament que reben, pel prestigi dels centres on s’eduquen etc. Les estratègies familiars per garantir la qualitat de l’ensenyament són, però, principalment individuals. Malgrat l’extensió del model d’associacions de pares i mares, peça clau de la qualitat educativa, les famílies organitzades no aconsegueixen fer sentir la seva veu com un actor central en el debat educatiu. Observem, però, que en molts països del nostre entorn, i de manera creixent en el nostre, les famílies han començat a reclamar una major presència en la definició de les polítiques i en la vida dels centres. Sobre la taula hi ha redefinir la participació de les famílies en una institució que es va pensar per deixar-les a la porta.


 
 

Les 3 coses que han après...

Annie Kidder Annie Kidder
Directora Executiva de "People for Education...
 • 1El que els pares fan a casa és el més important per a l’èxit dels alumnes.
 • 2Comunicació, col•laboració i relacions fortes creen ponts vitals entre l’escola i les famílies.
 • 3Qui seu a la taula?
Maria Jesús Comellas Maria Jesús Comellas
Professora emèrita de la Facultat de Ciències de l’...
 • 1El necessari reconeixement de la legitimitat dels sabers familiars i les raons de les seves accions
 • 2Cal establir una comunicació basada en la reciprocitat en el marc d’uns interessos educatius comuns
 • 3Cal valorar el temps familiar com un espai relacional que no estigui segrestat per demandes escolars
Àlex Castillo Àlex Castillo
President de Fapac.
 • 1L’escola funciona millor si sap incorporar les famílies en el projecte de centre
 • 2L’èxit educatiu dels alumnes és el gran reclam per aconseguir la implicació de les famílies a l’escola
 • 3Les famílies han de tenir més pes dintre de les escoles
Anna Ramis Anna Ramis
Formadora de mestres, professors i directors de...
 • 1Per educar cal temps i convivència. La conciliació vida laboral/vida familiar ha d’afavorir la convivència pares /fills
 • 2La responsabilitat d’iniciar un canvi significatiu en la relació família/escola la té l’escola
 • 3La implicació responsable de pares i mares en l’educació escolar dels fills ha de trobar nous canals i formes, tot superant estereotips de consells escolars i Ampas
Jordi Collet Jordi Collet
Professor de sociologia de l'educació de la...
 • 1Construir un lloc físic i simbòlic de les famílies al centre
 • 2Incrementar la quantitat i la qualitat dels vincles amb les famílies
 • 3Repensar el centre per acollir TOTES les famílies
Marta Comas Marta Comas
Tècnica al Consorci d’educació de Barcelona i...
 • 1Tots els pares i mares PODEN fer aportacions valuoses per l’escola
 • 2Les tres potes que sostenen els bons resultats: uns bons professionals, uns bons companys i un bon acompanyament familiar
 • 3Cal deixar de fer polítiques per les famílies i començar a convidar a les famílies a fer polítiques