Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Mariano Fernández Enguita
Mariano Fernández Enguita
Catedràtic de Sociologia a la Universitat Complutense

Sóc sociòleg, catedràtic, interessat en educació, desigualtats, societat de la informació. Encara que sembli que estic enfadat, només estic sorprès.

Actualment investigo sobre educació i desigualtats, l’organització dels centres i la professió docent, l’aprenentatge i l’escola, la societat de la informació i el coneixement. Presideixo l’Associació de Sociologia de l’Educació. 

Les tres coses que he après

Una era global, informacional de canvi exigeix docents humanistes, experts digitals i proactius.
1

Educadors laics per a una comunitat humana i familiaritzats amb la multiculturalitat de l’alumnat

En un món globalitzat —que vol dir densament interconnectat i interdependent més enllà de les fronteres polítiques, i multicultural i mestís més ençà— l’educador s’ha de rebel·lar contra la seva funció tradicional d’instrument de construcció de qualsevol identitat col·lectiva exclusiva i excloent (ja sia la nació, vella o nova, o qualsevol altra comunitat de base territorial, o el grup ètnic, en qualsevol de les seves formes). Això significa, primer, una formació moral en la perspectiva de la ciutadania, laica, aliena a divisòries religioses o d’altres; segon, una tensió cosmopolita, un nord senzillament humanista, centrat en la igualtat i la dignitat de tots els éssers humans; tercer, un esforç per conèixer i per reconèixer les cultures específiques, presents en l’alumnat, que s’aparten de la dominant (a Espanya en particular, les cultures nacionals, la del poble gitano, les de les grans onades immigrants islàmica i andina).

2

Docents que sàpiguen guiar en un entorn d’aprenentatge difús, educació distribuïda i escola-xarxa

En un món informacional, digital, el docent no pot continuar ancorat en les tecnologies de la informació i l’aprenentatge que van donar lloc a la institució escolar, la lectoescriptura, el llibre i la lliçó, ni pot convertir-se en un llast per al domini de les noves en nom del bon temps passat. El docent ha de ser capaç de detectar, acompanyar, estimular i orientar l’aprenentatge difús (ubic, permanent, entre parells, descentrat, desinstitucionalitzat, però també desarticulat i erràtic) que fan possible els nous mitjans, xarxes i tecnologies, quan l’educació informal i la no formal s’expandeixen més de pressa que la formal. No cal ni és possible que vagi tecnològicament més lluny que els seus alumnes, però sí que sàpiga com i on poden arribar aquests, i també que ell mateix sigui, com a professional, un aprenent actiu; i que sigui capaç de treballar en col·laboració amb la comunitat del voltant, les comunitats d’interès dels alumnes i la seva pròpia comunitat de pràctica.

3

Professionals responsables i emprenedors, que siguin part de la solució i no del problema, ni del paisatge

En un món en canvi ràpid i accelerat, i de sentit incert, ser educador no és fàcil ni està a l’abast de qualsevol. Els nostres predecessors van haver d’incorporar a la modernitat, de la qual ells mateixos eren un producte acabat, un alumnat majoritàriament nascut a la societat tradicional. El professorat d’avui i de demà ho ha de fer a un món en el qual ell mateix no ha estat format i que li resulta difícil imaginar. Això requereix una formació molt més àmplia i sòlida que la tan feble avui del magisteri, més professionalitzant (envers la funció d’educar) que la tan allunyada avui dels llicenciats i més actualitzada que la d’uns cossos funcionarials blindats davant del control social i alliberats de responsabilitat, tot això vinculat a una selecció més exigent i a un major reconeixement. I requereix una actitud corresponent de compromís individual, d’autonomia, d’autoformació: estar a l’alçada de les circumstàncies, en comptes d’esperar les solucions.

Altres veus de la comunitat educativa
Francesc Balagué Francesc Balagué
Invesitigador i Formador,...
Oberta al món
Neus Agut Horna Neus Agut Horna
Orientadora - Atenció a la...
La màgia
Juan Sánchez-Enciso Juan Sánchez-Enciso
Professor i escriptor
Que no hi ha aprenentatge de veritat si el cor no hi està...
Xavier López Ortín Xavier López Ortín
Cap d'estudis Escola Miquel...
L'alumne és la "diana" de qualsevol decisió
Xavier Muniesa Xavier Muniesa
Director Fundació Escola Vicenciana
Aprendre a "Emprendre"
Víctor Ranera i Martín Víctor Ranera i Martín
Professor i director de l'...
Aprendre a aprendre és aprendre aprenent
Franc Ponti Roca Franc Ponti Roca
Professor a EADA
Anar a la contra

Més informació