Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)

Com es finançarà l’educació en el futur?

Quins reptes permetran mantenir l’educació pública com a garantia d’igualtat d’oportunitats? Quins desafiaments planteja la hibridació públic-privat en el sector educatiu? Com garantir un ús eficient i equitatiu dels recursos? Quines alternatives de finançament existeixen en el context internacional?

En els darrers anys han proliferat arreu del mon nous models de provisió dels serveis educatius  que incorporen en major o menor grau la participació del sector privat. La crisi financera actual reforça el recurs al sector privat com a mecanisme per garantir la sostenibilitat dels sistemes educatius públics; alhora, hi ha actors que defensen que la incorporació de lògiques de mercat en la gestió educativa  (competència, lliure elecció dels centres, provisió segons demanda...) redundarà en una millora de l'eficiència i dels resultats educatius. Les polítiques de xec escolars, les charter schools als EEUU o les free schools al Regne Unit, en són exemples clars.

Malgrat l'extensió progressiva d'aquestes polítiques, l'evidència dels seus beneficis no és concloent. Els principals riscos tenen a veure amb l'equitat del sistema educatiu. Cal analitzar en profunditat aquestes propostes i avaluar-ne els guanys i riscos associats, per tal d’assegurar la qualitat i la cohesió del sistema educatiu.


 
 

Les 3 coses que han après...

Henry Levin Henry Levin
Càtedra William H. Kilpatrick d’Economia i Educació en...
 • 1Finançament educatiu en el futur
 • 2Nous sistemes de finançament
 • 3Avaluació dels nous sistemes de finançament
Jorge Calero Jorge Calero
Catedràtic d’Economia Aplicada a la Universitat de...
 • 1Un bon finançament educatiu no ha de deixar cap estudiant enrere
 • 2Un bon finançament educatiu ha d'estar recolzat per una bona avaluació
 • 3Un bon finançament educatiu ha d'estar basat en el valor afegit aportat pels centres i el personal docent
Eugeni Garcia Alegre Eugeni Garcia Alegre
Investigador associat al CRES-UPF
 • 1L'actual sistema de finançament de l'educació està orientat exclusivament a l'escolarització
 • 2El finançament de l'educació s'ha d'orientar a la cohesió social i l'èxit educatiu de tot l'alumnat
 • 3És imprescindible fer una gestió més equitativa i eficient dels recursos
Ramon Plandiura Ramon Plandiura
Advocat especialitzat en legislació educativa
 • 1Les riqueses públiques i privades del país, primer, per a les necessitats bàsiques dels seus ciutadans.
 • 2El finançament de l’educació necessita les llums llargues
 • 3L’enfortiment de l’escola pública, garantia dels drets de l’educació.
Elena del Rey Elena del Rey
Doctora en Ciències Econòmiques
 • 1La gratuïtat de la universitat no garanteix la igualtat d’oportunitats
 • 2La gratuïtat de la universitat no és sostenible
 • 3Sostenibilitat i igualtat d’oportunitats: préstecs amb devolució contingent al nivell de renda?
Carles Armengol Carles Armengol
Secretari general adjunt en Fundació Escola Cristiana...
 • 1L’educació seguirà necessitant recursos creixents, i caldrà mobilitzar alhora finançament públic i privat
 • 2Caldrà ser més agosarats en les prioritats i invertir molt més en les etapes educatives inicials
 • 3El finançament de les escoles tindrà en compte aspectes diferencials d’acord amb les seves especificitats