Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Núria Marin
Núria Marin
Directora de la Comunitat d’Aprenentatge de l’Escola Mare de Déu de Montserrat de Terrassa

Des del curs 2001-2002 sóc directora de la Comunitat d’Aprenentatge de l’Escola Mare de Déu de Montserrat de Terrassa. Anteriorment ja havia ocupat càrrecs directius a la mateixa escola.
Sóc titulada en Magisteri i he treballat a l’escola pública i concertada en les diferents etapes educatives.

Les tres coses que he après

L’escola ha de ser una comunitat d’aprenentatge participativa i enxarxada amb el seu entorn
1

Incloure a l’escola pràctiques educatives d’èxit

El meu aprenentatge es basa en la transformació del centre en una comunitat d’aprenentatge. L’aula ja no és ni ha de ser l’espai exclusiu del docent amb l’alumnat. Cal incorporar-hi la presència d’altres perfils humans que ajudin a assolir l’èxit escolar i millorar la convivència.
Una pràctica educativa d’èxit són els grups interactius. L’aula s’organitza en quatre grups heterogenis amb una persona adulta a cada un que acostuma a ser voluntària. Cada vint minuts els alumnes canvien d’activitat i de voluntari.
L’aprenentatge augmenta perquè es produeixen interaccions entre els alumnes i les persones adultes de l’aula. També millora significativament la convivència.
Una altra pràctica educativa d’èxit són les tertúlies literàries dialògiques de la literatura clàssica universal.
A l’escola els alumnes llegeixen llibres clàssics universals. Es tria un títol per consens i cada dia previ a la tertúlia de classe els alumnes han de llegir a casa un capítol pactat. En la tertúlia hi ha un marc de respecte i valoració de totes les opinions. És habitual fer paral·lelismes amb l’actualitat social o la vida personal de cadascú, i compartir els diferents punts de vista, atesa la diferència de procedències.

2

Ser una escola participativa, inclusiva i democràtica

És bàsic compartir l’educació en el sentit més ampli amb els agents que estan prop de l’infant, especialment els familiars. L’èxit escolar depèn en gran mesura de com prenem les decisions, de com organitzem els recursos...
A la nostra comunitat d’aprenentatge tenim comissions mixtes.
Una de molt important és la de convivència, constituïda per famílies de diferents procedències, quatre alumnes de cicle superior i una mestra. És un espai de reflexió però també de per plantejar propostes que arriben a les assemblees de classe, de familiars i al Claustre. És molt important compartir la presa de decisions. Les famílies volen el millor per als seus fills i filles, i tenen una capacitat extraordinària per reflexionar sobre què convé prioritzar en la seva educació. Per tant, és important compartir tots els espais de decisió i arribar a consensos.

Mares analfabetes han demanat de prioritzar el procés de lectoescriptura i d’augmentar el temps de dedicació a aquesta matèria a l’escola perquè elles, a casa, no poden ajudar.
Quan les famílies prenen decisions en espais democràtics sobre allò que afecta l’educació i, alhora, estan immerses en processos de formació participen més a l’escola i ajuden a millorar l’èxit escolar dels seus infants.

3

Ser una escola relacionada amb l’entorn

L’escola i les entitats de l’entorn hem de treballar en xarxa i aprofitar tot el potencial, hem de compartir el compromís de transformar la societat millorant l’educació dels infants i joves.
Quan els infant i els jove són el centre d’interès de totes les organitzacions és fàcil posar-se d’acord i rendibilitzar els recursos.
Cal somiar plegats quina és l’educació que volem per als nostres infants o com volem que sigui el nostre barri, i després hem de posar-nos d’acord en comissions mixtes, treballant en equip per dur a terme aquest somni. Hi haurà somnis a llarg termini i d’altres a mitjà o curt termini, i n’hi haurà d’altres que potser no podrem aconseguir.
Quan a l’escola vam començar a somiar no imaginàvem que fos possible però vam ser agosarats i creatius, i vam tirar endavant. Hem aconseguit molts somnis: voluntariat a les aules, extensió de l’horari escolar amb moltes activitats extraescolars, relació molt fluïda amb l’associació de veïns i altres entitats del barri.
Ara el futur és compartir el somni del barri. La nostra comunitat d’aprenentatge també participa en aquest procés i hi aporta la seva experiència per generar un procés ple d’expectatives i possibilitats.

Altres veus de la comunitat educativa
DOLORS HERRERA BARROSO DOLORS HERRERA BARROSO
TÈCNICA D'ORIENTACIO...
La persona del docent és vital.
FANNY AUQUILLA PACURUCU FANNY AUQUILLA PACURUCU
PSICÓLOGA CLÍNICA
LA EDUCACIÓN ES DIVERTIDA
Antoni Badia Antoni Badia
Professor dels Estudis de...
Família i escola, pares i mestres
Jordi Bardají Cusó Jordi Bardají Cusó
Professor interí de secundària
Els que han de fer feina són els alumnes
Xavier Gimeno Soria Xavier Gimeno Soria
Professor Titular d'...
La família d’origen és el primer plató on som protagonistes, o...
Marta López Dalamau Marta López Dalamau
Mestra d'Educació Infantil i...
L'ús que en fem dels recursos materials
Xavier Sans Antolí Xavier Sans Antolí
Mestre
Qui ha de protagonitzar el procés educatiu

Més informació