Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Joan
Joan
professor de secundària jubilat
He ensenyat ciències a EGB, BUP, ESO, BAT. També he participat en formació permanent i inicial del professorat.

Les tres coses que he après

1

L'alumne, al centre

L'alumne -i la seva relació amb el coneixement- hauria de ser el centre del sistema educatiu, no el ministre ni els llibres ni els ordinadors. L'escola li ha d'oferir reconeixement i acceptació de la seva personalitat única i ajudar-lo a fer-la créixer, a madurar conscientment.
2

El diàleg, l'eina

Preguntar a l'alumne com són les coses, com funcionen, per què passen i establir-hi un diàleg autèntic perquè intentem comprendre els seus punts de vista i preguntar-li més detalls. Això el fa adonar de les seves insuficiències i obre la porta a la seva millora, tant a ell com al grup. Amb això aprofitem les capacitats cognitives actuals dels alumnes i els reconeixem com a persones perfectament capaces de raonar i d'aprendre.
3

El coneixement i l'acció, les fites

El problema ja no és la manca d'informació, sinó l'excés i el desordre. Cal ajudar-los a organitzar el món, a fer-lo llegible, comprensible, i així poder-hi actuar amb eficàcia buscant -i gaudint- la veritat, la bellesa i la bondat. Ha d'esdevenir una tasca apassionada i irresistible per a ells... i per a nosaltres!
Altres veus de la comunitat educativa
Xavier Úcar Xavier Úcar
Catedràtic de Pedagogia Social
La importància de l'aprenentatge informal
Jordi Jubany i Vila Jordi Jubany i Vila
Mestre, Antropòleg i Assessor TIC.
Aprendre a aprendre al llarg de la vida
Jose Ramon Ubieto Pardo Jose Ramon Ubieto Pardo
Psicòleg clínic i psicoanalista
La conversa como una nova pragmàtica de l’acció
BLANCA PIEDRA ASTUDILLO
PROFESORA DE PRIMERO DE BASICA
ACOMPAÑAMIENTO EN LA EDUCACION
Ferran Castellarnau Fort Ferran Castellarnau Fort
Educador
Vivencial
Anna Tarrés Vallespí Anna Tarrés Vallespí
Sociòloga
L’espurna ve de fora, el foc es fa a dins
Marina Tomàs i Folch Marina Tomàs i Folch
Professora
Valors i cultura professional educativa

Més informació