Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Pilar Ugidos
Pilar Ugidos
Directora de l'escola Miquel Bleach de Barcelona

Actualment sóc directora de l'escola Miquel Bleach de Barcelona. També faig de formadora en temes de diversitat, gestió del canvi de conductes, treball en equip i comunicació.

Les tres coses que he après

Cal consciència social de la importància de tots i cadascú de nosaltres en educació
1

Socialment, comencem per acceptar que tots som responsables de l’educació

En les interaccions humanes és impossible no transmetre cap missatge. Qualsevol acte social és un acte educatiu. La TV,el cine, la premsa,  els webs, les xarxes, els jocs virtuals, la ràdio, la publicitat, els arquitectes, els polítics, la família... Al darrere de cada decisió i de cada acte social hi ha un missatge implícit, autèntic portador del missatge educatiu. Entre el que diem i el que fem, els nens i les nenes modelen els fets i obliden les paraules. Prenen bona nota de quins són els valors i  els principis subjacents i invisibles als comportaments dels adults i així van construint els seus models mentals sobre com funciona el món. Aprenen quines eines necessiten per moure’s en ell i què és útil per sobreviure-hi.
He aprés que sense aquesta conscienciació social de la importància de tots i cadascú no serà possible l’escola de demà.

2

A l’escola cal trencar amb tots els paradigmes educatius del passat. Desaprendre per tornar a aprendre

1.    Majoritàriament, els mestres ensenyem com vam aprendre, conservem molts dels valors que ens vam transmetre, i a més ens vam formar en uns determinats models d’utilitat i eficàcia educativa. Per a l’escola de demà, cal valorar la utilitat d’aquest bagatge. Segurament haurem d’obrir les nostres ments a nous paisatges, que, en molts casos, no havíem pogut ni imaginar que existirien o que seriem capaços de travessar.
2.    Ampliar la idea de liderar o dirigir identificant-la a servir. La tasca fonamental de l’equip directiu o del mestre a l’aula és detectar les necessitats, aplanar el camí per tal que tothom pugui concentrar els esforços en  la seva feina i donar el millor de si mateix.
3.    El treball individual ha de ser substituït pel treball col·laboratiu i en equip. En aquest context el diàleg és converteix en l’eina més efectiva a l’escola de demà. Dialogar per acordar, per decidir, per valorar. He aprés que hem d’aprendre molt sobre com comunicar-nos amb nosaltres mateixos i amb els altres per construir l’escola de demà.

3

A l’aula, escoltar i reconèixer que l’autèntic guia no va al davant, sinó al darrere, vigilant de no deixar a ningú pel camí

Acceptar que els protagonistes de l’aprenentatge són els propis alumnes, que majoritàriament aprenen a partir del que ja se saben, que cal estimular la curiositat per preparar el cervell per aprendre i que només si tenen les necessitats bàsiques físiques i afectives cobertes  podran concentrar-se en l’aprenentatge. Els mestres tenim la gran tasca de facilitar i guiar els alumnes pel camí de l’aprenentatge. Els hem d’escoltar, observar i tornar a escoltar per entendre què saben, què volen i què necessiten. Per quins camins els hem d’acompanyar i quines vies noves s’han d’obrir.
L’escola de demà ha de ser alegre, creativa, bella. Ha de tenir molta llum i estar sempre oberta. Poques parets i molts espais per trobar-se, per dialogar i per “fer” junts.

Altres veus de la comunitat educativa
Ana Ayuste González Ana Ayuste González
Titular d'Universitat
L’aprenentatge permanent com una tasca personal i social...
Alexandre Camacho Prats Alexandre Camacho Prats
Doctor en Pedagogía y profesor
La calidad de nuestro sistema educativo se basa en la calidad...
Clàudia Turró Ortega Clàudia Turró Ortega
Psicòloga social i coach
A respectar la diferència
Ladislau Girona Flores Ladislau Girona Flores
Assessoria i Consultoria
Ethos-Passió
Tura Badosa Moret Tura Badosa Moret
Professora d'Història....
L’escola com a lloc de convivència i creixement
Roger Llopart Alari Roger Llopart Alari
Educador social i Pedagog.
Ecosistemes d’aprenentatge.
Rosa Alexandra Saltos Chacán
Docente
La educación debe ser una celebración de la vida

Més informació