Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Anna Forés Miravalles
Anna Forés Miravalles
Professora Universitària

Dra. Filosofia i Ciències de l'Educació. Vicedegana de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Membre del grup consolidat de recerca EMA (Entorns i Materials per l'Aprenentatge) i el Grup conslidat d'Innovació docent INDAGA'T.

Les tres coses que he après

1

Ensenyar és aprendre dues vegades

Els que tenim el privilegi d'ensenyar tenim l'aprenentatge assegurat, si creiem que sempre es pot aprendre de tots i totes. Aprofitem aquest regal de la vida.
2

Hi ha lloc per tothom. Universalitat de l'aprenentatge

Aprendre no té un lloc ni un temps determinat. Cal seguir afavorint polítiques que millorin l'accés a totes les persones a l'educació, siguin les edats que siguin o les condicions d'accés. Cal fomentar nous espais d'aprenentatge oberts, col.laboratius i participatius.
3

Aprendre en la vida, des de la vida i per a la vida

Que la vida i l'educació vagin més al compàs. Que les emocions i la vida siguin presents en l'educació en qualsevol dels seus formats. I que els avanços de la Neurodidàctica millorin l'educació.
Altres veus de la comunitat educativa
Joaquim Núñez Cabanillas Joaquim Núñez Cabanillas
Inspector d'Educació
Dels entorns d'aprenentatge
Marc Franco Sola Marc Franco Sola
Professor de Grau d'Educació...
Educar és diferent a ensenyar.
Carlos Sánchez-Valverde Visus Carlos Sánchez-Valverde Visus
Educador Social. Professor d'...
No és el mateix ser competent que ser capaç, ni autònom.
Tura Badosa Moret Tura Badosa Moret
Professora d'Història....
L’escola com a lloc de convivència i creixement
J. Oriol Escardíbul J. Oriol Escardíbul
Professor Titular d'...
El finançament del sistema educatiu ha de garantir un tractament...
Marina Tomàs i Folch Marina Tomàs i Folch
Professora
Valors i cultura professional educativa
Assumpta Pla Pi Assumpta Pla Pi
Directora institut
Tal com som

Més informació