Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Anna Forés Miravalles
Anna Forés Miravalles
Professora Universitària

Dra. Filosofia i Ciències de l'Educació. Vicedegana de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Membre del grup consolidat de recerca EMA (Entorns i Materials per l'Aprenentatge) i el Grup conslidat d'Innovació docent INDAGA'T.

Les tres coses que he après

1

Ensenyar és aprendre dues vegades

Els que tenim el privilegi d'ensenyar tenim l'aprenentatge assegurat, si creiem que sempre es pot aprendre de tots i totes. Aprofitem aquest regal de la vida.
2

Hi ha lloc per tothom. Universalitat de l'aprenentatge

Aprendre no té un lloc ni un temps determinat. Cal seguir afavorint polítiques que millorin l'accés a totes les persones a l'educació, siguin les edats que siguin o les condicions d'accés. Cal fomentar nous espais d'aprenentatge oberts, col.laboratius i participatius.
3

Aprendre en la vida, des de la vida i per a la vida

Que la vida i l'educació vagin més al compàs. Que les emocions i la vida siguin presents en l'educació en qualsevol dels seus formats. I que els avanços de la Neurodidàctica millorin l'educació.
Altres veus de la comunitat educativa
Neus Ferran Biera Neus Ferran Biera
Docent
Tothom a classe vol aprendre
Maria Ojuel Solsona Maria Ojuel Solsona
Professora de geografia i història...
Fer alumnes reflexius i creatius
Óscar Chaparro Carrera Óscar Chaparro Carrera
Etudiant de doble grau d'...
El respecte a les necessitats de cadascú
Anna-Bel Carbonell Rios Anna-Bel Carbonell Rios
Directora de la Fundació Comtal....
Educar és construir
Montse Palomar Montse Palomar
Professora Cicles Formatius
Aprendre
Ramon Terrassa i Cusí Ramon Terrassa i Cusí
Director general d'Acció...
El sentit de comunitat.
Josep M. Carbó Teigeiro Josep M. Carbó Teigeiro
Professor de Secundària
Els/les mestres no ensenyem però amb nosaltres es pot aprendre.

Més informació