Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Anna Forés Miravalles
Anna Forés Miravalles
Professora Universitària

Dra. Filosofia i Ciències de l'Educació. Vicedegana de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Membre del grup consolidat de recerca EMA (Entorns i Materials per l'Aprenentatge) i el Grup conslidat d'Innovació docent INDAGA'T.

Les tres coses que he après

1

Ensenyar és aprendre dues vegades

Els que tenim el privilegi d'ensenyar tenim l'aprenentatge assegurat, si creiem que sempre es pot aprendre de tots i totes. Aprofitem aquest regal de la vida.
2

Hi ha lloc per tothom. Universalitat de l'aprenentatge

Aprendre no té un lloc ni un temps determinat. Cal seguir afavorint polítiques que millorin l'accés a totes les persones a l'educació, siguin les edats que siguin o les condicions d'accés. Cal fomentar nous espais d'aprenentatge oberts, col.laboratius i participatius.
3

Aprendre en la vida, des de la vida i per a la vida

Que la vida i l'educació vagin més al compàs. Que les emocions i la vida siguin presents en l'educació en qualsevol dels seus formats. I que els avanços de la Neurodidàctica millorin l'educació.
Altres veus de la comunitat educativa
J. Gil J. Gil
Estudiant de màsters UAB i UOC
L'educació formal no limita la informal
Esther Garcia Navarro Esther Garcia Navarro
Formadora especialitzada en...
L'impacte emocional entre mestres i estudiants
Miquel Fernández Ayxelà Miquel Fernández Ayxelà
Tècnic dels Programes d'...
Els nostres alumnes ens demanen coneixements, valors i normes...
Joan Llisterri Homs Joan Llisterri Homs
Psicòleg educatiu
Cada alumne és un món
Immaculada Armadans Immaculada Armadans
Professora Agregada Departament...
L'educació ha de servir per gaudir de la vida i la...
Tura Badosa Moret Tura Badosa Moret
Professora d'Història....
L’escola com a lloc de convivència i creixement
Anna Tarrés Vallespí Anna Tarrés Vallespí
Sociòloga
L’espurna ve de fora, el foc es fa a dins

Més informació