Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Anna Forés Miravalles
Anna Forés Miravalles
Professora Universitària

Dra. Filosofia i Ciències de l'Educació. Vicedegana de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Membre del grup consolidat de recerca EMA (Entorns i Materials per l'Aprenentatge) i el Grup conslidat d'Innovació docent INDAGA'T.

Les tres coses que he après

1

Ensenyar és aprendre dues vegades

Els que tenim el privilegi d'ensenyar tenim l'aprenentatge assegurat, si creiem que sempre es pot aprendre de tots i totes. Aprofitem aquest regal de la vida.
2

Hi ha lloc per tothom. Universalitat de l'aprenentatge

Aprendre no té un lloc ni un temps determinat. Cal seguir afavorint polítiques que millorin l'accés a totes les persones a l'educació, siguin les edats que siguin o les condicions d'accés. Cal fomentar nous espais d'aprenentatge oberts, col.laboratius i participatius.
3

Aprendre en la vida, des de la vida i per a la vida

Que la vida i l'educació vagin més al compàs. Que les emocions i la vida siguin presents en l'educació en qualsevol dels seus formats. I que els avanços de la Neurodidàctica millorin l'educació.
Altres veus de la comunitat educativa
Josep Bargalló Valls Josep Bargalló Valls
Formador. Institut de Ciències de...
Aprendre a aprendre
Rafael Ruiz de Gauna Torres Rafael Ruiz de Gauna Torres
Director de Relacions...
El lleure educatiu afavoreix la igualtat d'oportunitats...
Xavier de la Vega Gómez Xavier de la Vega Gómez
Director Secundària
Una emoció un aprenentatge
Jordi Díaz Gibson Jordi Díaz Gibson
Professor i Investigador en...
L'autoestima és la pedra filosofal de l'educació
Montserrat Pedreira Montserrat Pedreira
Directora de Grau en Educació...
Compromís
Roser Juanola Terradellas Roser Juanola Terradellas
Professora UdG
Assumir els conflictes com a quelcom implícit en la naturalesa...
Albert Carreño Pio Albert Carreño Pio
Mestre d'educació física /...
La importància de raonar i opinar

Més informació