Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Jaume Soler Camps
Jaume Soler Camps
Disseny gràfic
Membre dels Consells Escolars de Primària i Secundària. de la Junta d'AMPA, i membre de la Junta de FaPaC

Les tres coses que he après

1

Model educatiu de futur

Crec que no sabem cap on anar, i aquest desconcert és generalitzat a tota la comunitat educativa.
2

Professionals de la docència

L'administració s'ha de dotar d'una normativa o eines que garanteixin que un professor/mestre que no tingui el nivell adequat o passi per una situació anòmala, sigui apartat automàticament del centre.
3

Famílies als centres

Les famílies han de ser vistes pels mestres i les direccions com a col.laboradors que sumen , i no com un problema
Altres veus de la comunitat educativa
Míriam Espinàs i Riera Míriam Espinàs i Riera
Mestra i ex regidora d'...
Evitar el fracàs escolar també està a les mans dels mestres, per...
Carme Porta Abad Carme Porta Abad
Cap de Comunicació
L'aprenentatge és vital
Josep Maria Martorell Benach Josep Maria Martorell Benach
Docent a 2ària
Transmetre
Guida Al·lès Pons Guida Al·lès Pons
Formadora
Els centres avancen si tenen un somni
Roger Llopart Alari Roger Llopart Alari
Educador social i Pedagog.
Ecosistemes d’aprenentatge.
Núria Roca i Caparà Núria Roca i Caparà
Professora Escola Universitària
Relació mantinguda entre famílies i tutors
Montserrat Boix Fargas Montserrat Boix Fargas
Mestra
Respecte i autoritat

Més informació