Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)

RSS

We are celebrating the 10-year anniversary of Debats d’Educació by giving the educational community the opportunity to air its views

Jaume Soler Camps
Jaume Soler Camps
Disseny gràfic
Membre dels Consells Escolars de Primària i Secundària. de la Junta d'AMPA, i membre de la Junta de FaPaC

The three things I’ve learned

1

Model educatiu de futur

Crec que no sabem cap on anar, i aquest desconcert és generalitzat a tota la comunitat educativa.
2

Professionals de la docència

L'administració s'ha de dotar d'una normativa o eines que garanteixin que un professor/mestre que no tingui el nivell adequat o passi per una situació anòmala, sigui apartat automàticament del centre.
3

Famílies als centres

Les famílies han de ser vistes pels mestres i les direccions com a col.laboradors que sumen , i no com un problema
Other voices from the educational community
Xavier Besalú Costa
Professor de Pedagogia a la...
La relació personal és important
M Núria Valls Molins M Núria Valls Molins
Experta en Educació de Persones...
Educar avui és fer ús de les TIC
Àgueda Juaneda Seguí Àgueda Juaneda Seguí
Professora de secundària d'...
Fer feina en equip
Marta Olivella Pedrola Marta Olivella Pedrola
Tècnica del CTESC
Què vol dir educar? Educar vol dir ajudar a algú a créixer i a...
Aina Tarabini Aina Tarabini
Professora de Sociologia de la UAB
L’abandonament escolar i l’equitat educativa
Jordi Bardají Cusó Jordi Bardají Cusó
Professor interí de secundària
Els que han de fer feina són els alumnes
Lola Abelló Planas Lola Abelló Planas
Ex presidenta de la CEAPA,...
L'educació està en la proximitat

More information