Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)

RSS

We are celebrating the 10-year anniversary of Debats d’Educació by giving the educational community the opportunity to air its views

Jaume Soler Camps
Jaume Soler Camps
Disseny gràfic
Membre dels Consells Escolars de Primària i Secundària. de la Junta d'AMPA, i membre de la Junta de FaPaC

The three things I’ve learned

1

Model educatiu de futur

Crec que no sabem cap on anar, i aquest desconcert és generalitzat a tota la comunitat educativa.
2

Professionals de la docència

L'administració s'ha de dotar d'una normativa o eines que garanteixin que un professor/mestre que no tingui el nivell adequat o passi per una situació anòmala, sigui apartat automàticament del centre.
3

Famílies als centres

Les famílies han de ser vistes pels mestres i les direccions com a col.laboradors que sumen , i no com un problema
Other voices from the educational community
Noemí Sas Castilleja Noemí Sas Castilleja
Gestora cultural.
DIWO també (i sobretot en) educació
Jordi Musons i Mas Jordi Musons i Mas
Director de l'Escola Sadako
METODOLOGIA. TREBALL EN EQUIP
Mª Núria Valls Molins Mª Núria Valls Molins
Educació de persones adultes
L’efecte transformador de l’educació
Neus Pagès Carbonell Neus Pagès Carbonell
Treballadora Social
Cal observar la vida
Juan Carlos Palomino Juan Carlos Palomino
Consultor de Innovación Educativa
El alumno es el centro
Jordi Puig Voltas Jordi Puig Voltas
Professor de la UB i de la UIC....
L'èsser humà neix per ser educat i per aprendre al llarg de...
Artur Parcerisa Aran Artur Parcerisa Aran
Professor del Departament de...
Cal dedicar temps i espais per pensar en els per què

More information