Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)

Col·laboració pel canvi educatiu

Qui ha d’impulsar els canvis que necessita l’educació del futur? Com es pot afavorir el compromís de tota la comunitat educativa per la millora del sistema educatiu? Podem fer de la col·laboració un veritable motor de canvi que fomenti la millora contínua dels processos d’aprenentatge? Com es redefineixen els rols i responsabilitats en contextos col·laboratius? Com fer coresponsables també altres actors més enllà dels educatius?

En una societat com la nostra, el coneixement impregna fins a tal punt el conjunt de l’activitat econòmica i social que difícilment pot quedar reclòs en l’àmbit d’institucions educatives o grups d’activitat específics. En aquesta situació, segurament, és poc raonable esperar que les escoles puguin respondre de manera aïllada a les demandes i possibilitats que es generen en un món en què la col·laboració en xarxa va configurant progressivament les formes més rellevants de treball, productivitat i generació cultural.

De fet, més enllà dels centres educatius, i no necessàriament en el seu entorn més pròxim, famílies, altres escoles, associacions, institucions públiques, semipúbliques o privades, col·lectius informals i altres grups d’interès, tenen objectius que sovint poden connectar amb les finalitats educatives i necessitats de l’escola. En conseqüència, no només poden estar ben disposades a col·laborar, sinó que, freqüentment, compten amb mecanismes i recursos adequats per fer-ho, a través de xarxes per a la cooperació d’estructura, extensió i durada variables.

Les solucions organitzatives pròpies de l’escola tradicional no sempre resulten prou versàtils per donar resposta amb solucions innovadores a un context que canvia constantment. Per fer-hi front, els centres educatius, de la mateixa manera que altres sectors de la societat, han d’aprendre a trobar fórmules noves que els permetin generar i col·laborar en projectes d’innovació compartits, articulats en xarxes horitzontals i flexibles que poden trobar en les TIC el seu instrument més eficient. Si bé, per a aquest propòsit, la xarxa ofereix una estructura potent per a la col·laboració, l’expansió de la innovació i la cohesió social, cal no passar per alt que la capacitat d’innovació de l’escola depèn en bona mesura de la flexibilitat que pugui tenir com a organització a l’hora de desplaçar l’acció educativa des dels propis centres cap a la col·laboració en xarxa.

L’estudi d’experiències genuïnes d’innovació en l’àmbit educatiu que han sabut trobar maneres singulars de col·laborar, amb una concepció extensa de la comunitat educativa, així com l’anàlisi de les condicions que els sistemes educatius ofereixen per tal que aquestes experiències puguin sorgir, hauria de permetre generar el tipus de coneixement amb què es poden sostenir i estendre les formes d’innovació educativa que exigeix l’escola del futur.

Qui ha d’impulsar els canvis que necessita l’educació del futur? Com es pot afavorir el compromís de tota la comunitat educativa per la millora del sistema educatiu? Podem fer de la col·laboració un veritable motor de canvi que fomenti la millora contínua dels processos d’aprenentatge? Com es redefineixen els rols i responsabilitats en contextos col·laboratius? Com fer coresponsables també altres actors més enllà dels educatius?


 
 

Les 3 coses que han après...

Juan Carlos Tedesco Juan Carlos Tedesco
Pedagog i exministre d'Educació d'Argentina
 • 1El primer que he après és que canviar l'educació és molt més difícil del que se suposa
 • 2En segon lloc, he après que no hi ha contradicció entre canvi i estabilitat
 • 3En tercer lloc, he après que la clau és el canvi en la cultura professional dels professors
Mireia Civís Mireia Civís
Mestra i pedagoga
 • 1La confiança en el cor de la relació educativa
 • 2Cal crear espais de trobada
 • 3Vers un model de lideratge distribuït i relacional
Joan Ramon Alegret Joan Ramon Alegret
Director d’Educació de Microsoft Ibérica
 • 1La necessària transformació educativa només serà possible amb la col•laboració de tota la societat
 • 2Desconeixem les competències i habilitats que requeriran el treballadors d’aquí a 10 o 20 anys
 • 3Anem cap a un model de col•laboració liderat per la societat civil, on les administracions públiques passen a ser un actor més
Miquel Àngel Essomba Miquel Àngel Essomba
Director de recerca ERDISC (Diversitat i inclusió en...
 • 1Col•laborar per canviar l’educació, o canviar l’educació per col•laborar?
 • 2En una societat complexa, la clau de la col•laboració rau en el qui o en el com?
 • 3Col•laborar o cooperar?
Muriel Casals Muriel Casals
Presidenta d’Òmnium Cultural de l'any 2010 al 2015
 • 1La paciència; no tenir pressa
 • 2La humilitat; els professors no ho sabem tot
 • 3La classe magistral és útil
Joan Subirats Joan Subirats
Professor de ciència política a la UAB
 • 1El futur és per l'educació compartida!
 • 2Diversificar i acceptar les incerteses i les complexitats
 • 3¿Herois o partíceps ?. Aprendre plegats al territori