Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)

Les competències i els aprenentatges en un món globalitzat

Quines competències són necessàries en el món d’avui? Quins processos d’aprenentatge permeten el desenvolupament d’aquestes competències? Com s’avaluen aquests aprenentatges? Com es poden detectar i potenciar els talents de cadascú?

Tot i que el debat sobre què han d’aprendre avui els infants a l’escola està encara ben obert, no sembla que hagi de ser el mateix que vàrem aprendre els que avui som adults. El consens, en aquest sentit, és cada vegada més ample. Aparentment, els nostres sistemes educatius, configurats encara en els seus trets fonamentals per donar resposta a l’economia industrial, estan trobant moltes dificultats per aportar el valor que els exigeix la societat d’avui en una economia global basada en el coneixement. Actualment, tenim tota la informació a l’abast i no sembla raonable malbaratar energies a emmagatzemar-la a la memòria, quan allò que ha esdevingut crític és com destriar i què fer amb l’allau d’informació disponible. En aquest escenari, guanyen importància els sabers necessaris per trobar la informació, comprendre-la i analitzar-la críticament. Pren especial relleu la capacitat de recombinar aquesta informació i d’utilitzar-la  de manera creativa. Guanyen valor les habilitats a l’hora de comunicar-se i col·laborar per poder respondre de manera innovadora i sostenible als desafiaments que ens planteja un  món tan canviant com el nostre, en una conjuntura tan complexa com l’actual.

Aquesta mirada sobre els aprenentatges no és banal, ni planteja només un canvi d’enunciats en el currículum. No sabem encara prou bé com haurà de ser l’escola del futur, però imaginar-la de nou sembla cada vegada més prioritari per tal que, repensant les metodologies d’ensenyament i aprenentatge, l’organització escolar, les estratègies d’avaluació i la col·laboració amb l’entorn, els centres educatius puguin ser capaços d’oferir les competències que el segle XXI exigeix als ciutadans. Tenim escoles i instituts que estan assajant respostes a aquestes i altres preguntes, però el repte no sembla que pugui quedar resolt amb un procés de reforma. La innovació per cobrir plateja una transformació de major profunditat en el sistema educatiu i, en darrer terme, en la dinàmica de la vida quotidiana de cada escola.


 
 

Les 3 coses que han après...

Yong Zhao Yong Zhao
President i degà adjunt de la Facultat d’Educació de...
 • 1Competència global
 • 2Creativitat
 • 3L’esperit emprenedor
Neus Sanmarti Neus Sanmarti
Professora emèrita, Universitat Autònoma de Barcelona
 • 1Sense coneixements no es pot ser competent
 • 2Cal ensenyar a trobar el plaer en el coneixement
 • 3L’autonomia passa per ser capaços d’autoavaluar-nos
César Coll César Coll
Catedràtic de Psicologia de l'Educació a la...
 • 1Educar en el marc d'una nova ecologia de l'aprenentatge
 • 2Formar aprenents competents
 • 3Personalitzar, també, l'aprenentatge i el currículum escolar
Dolors Reig Dolors Reig
Psicòloga social, experta en social media, dirigeix l’...
 • 1Aprendre a aprendre durant tota la vida
 • 2Aprenentatge augmentat
 • 3Aprenentatge honest
Jaume Sarramona Jaume Sarramona
Catedràtic emèrit de Pedagogia a la Universitat...
 • 1Les competències com a objectius d’aprenentatge
 • 2L’avaluació de les competències
 • 3La mitificació del diari oficial
Ángel I. Pérez Gómez Ángel I. Pérez Gómez
Catedràtic de Didàctica i Organització Escolar de la...
 • 1Del coneixement a la saviesa
 • 2La rellevància de les emocions
 • 3Compromís ètic i comunitat social