Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)

RSS

We are celebrating the 10-year anniversary of Debats d’Educació by giving the educational community the opportunity to air its views

Juan Sánchez-Enciso
Juan Sánchez-Enciso
Professor i escriptor

Catedràtic de Llengua Castellana, inicia als anys vuitanta la seva llarga trajectòria de renovació didàctica de l'ensenyament de la llengua. L'eix de la seva proposta, compartida amb el Francisco Rincón, el taller de Llengua i Literatura, que reclama els grans principis de l'escola activa, la psicologia constructivista, la construcció social i interactiva del coneixement i el mètode de projectes. Al llarg de la dècada següent, s'implica activament 'amb altres companys i companyes voluntàries' en la posada en marxa d'un centre de secundària al barri de Sant Roc, a Badalona: el Badalona 9. Aquest institut durà a interpretar les relacions escola-societat des d'un punt de vista de resistència activa davant la desigualtat social i l'exclusió. El seu llibre Els millors anys (finalista del Premi Rosa Sensat l'any 2003) és testimoni d'aquesta lluita per la dignitat de les persones. Autor de nombroses publicacions (materials d'aula, assaigs didàctics, articles en revistes pedagògiques), assidu participant en xerrades, conferències i seminaris sobre temes educatius.

The three things I’ve learned

1

Que no hi ha aprenentatge de veritat si el cor no hi està implicat

.
2

Que aprenem negociant significats amb els altres

.
3

Que qui ensenya només ho fa si troba el que hi ha dintre de cada persona

Que qui ensenya només ho fa si troba el que hi ha dintre de cada persona i regala els canalets imprescindibles perquè allò flueixi, prengui forma i esdevingui coneixement apassionat.
Other voices from the educational community
Joan Moya Piñol Joan Moya Piñol
Mestre de primària
Implicació
Alejandro Paniagua Rodriguez Alejandro Paniagua Rodriguez
Mestre i Investigador Predoctoral...
Per una nova Economia Política de l'escola
Carlos Guillermo Mena Ordóñez
Docente de séptimo grado de EGB
La educación no será una imposición.
Nancy del Carmen Lomas Reyes Nancy del Carmen Lomas Reyes
Docente
Crear escuelas que preparen para el futuro
Jordi Musons i Mas Jordi Musons i Mas
Director de l'Escola Sadako
METODOLOGIA. TREBALL EN EQUIP
Francesc Balagué Francesc Balagué
Invesitigador i Formador,...
Oberta al món
Ferran Castellarnau Fort Ferran Castellarnau Fort
Educador
Vivencial

More information