Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Mª Núria Valls Molins
Mª Núria Valls Molins
Educació de Persones Adultes

Doctora en Filosofia i Ciències de l'educació amb una llarga trajectòria en educació de persones adultes.

Las 3 cosas que he aprendido

1

Avaluar competències

Cada vegada més, el saber i, per tant, el coneixement es considera un bé compartit. Compartir coneixement i construir coneixement requereix el desenvolupament d'unes competències entre les que es troben les següents: Aprendre a aprendre. Aprendre a compartir. Aprendre a treballar de forma col · laborativa: treball en petit grup i treball en gran grup. Ens preguntem com avaluar l'adquisició i el desenvolupament d'aquestes competències. Es fa necessari crear nous instruments d'avaluació per tal de donar resposta a aquestes necesitats.
2

Participació dels/les alumnes en l'avaluació

Però no per això és menys important incorporar la veu del propi alumnat. L'autoavaluació i la coavaluació permeten la participació del / la alumne / a en la valoració del seu propi procés d'aprenentatge. És recomanable incorporar un procés d'autoavaluació inicial perquè el / l'alumne / a pugui definir les seves metes i les possibilitats que té per aconseguir-les. Segons el professor José Antonio Marina, les funcions executives de la intel · ligència són: • Anticipació • Formulació de metes • Planificació • Execució efectiva
3

Avaluació del procés d'aprendre a compartir

Mitjançant un procés d'autoavaluació inicial poden potenciar aquestes funcions intel · lectuals i, per tant, desenvolupar la competència d'aprendre a aprendre al propi alumnat. Aquest procés no estaria complet si no es contemplés una autoavaluació final, per tal de comprovar si les metes plantejades seu haurien complert i fins a quin punt s'haurien superat. Una altra de les formes recomanables de completar aquest procés és la coavaluació: una avaluació entre iguals que permet desenvolupar la competència d'aprendre a compartir.
Otras voces de la comunidad educativa
Imma Palahí Pibernat Imma Palahí Pibernat
Mestra d'educació infantil i...
El grup: conèixer i respectar
Xavier Sans Antolí Xavier Sans Antolí
Mestre
Qui ha de protagonitzar el procés educatiu
Neus Lorenzo Galés Neus Lorenzo Galés
Cap de Serveis de Llengües...
El lideratge educatiu ha d'orientar la transformació social...
Jenny Isabel Flores Flores
Prof. de educación básica
Aprender a aprender
Maite Gorriz Farré Maite Gorriz Farré
Professora de matemàtiques
Una educació centrada en l'aprenentatge de l'alumnat...
Noemí Sas Castilleja Noemí Sas Castilleja
Gestora cultural.
DIWO també (i sobretot en) educació
Rosa M. Falgàs Casanovas Rosa M. Falgàs Casanovas
Presidenta de l'Associació...
Despertar la curiositat

Más información