Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
SALVADOR VIDAL RAMÉNTOL
SALVADOR VIDAL RAMÉNTOL
PROFESSOR DE DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES A LA FACULTAT D'EDUCACIÓ DE LA UIC

Sóc llicenciat en Ciències per la UB. He treballat durant vint anys a l'escola donant classes de matemàtiques i C.Naturals. L'any 2001 vaig llegir la meva tesis doctoral a la Facultat d'Educació de la UB sobre didàctica de les matemàtiques, on relacionava les matemàtiques amb l'autoestima i la dinàmica de grups per aconseguir la motivació cap aquesta matèria. Des de l'any 1997 fins al 2003 vaig compaginar les classes de l'escola i la Universitat. Al 2003  em van anomenar Vicedegà d'Educació de la Facultat d'Humanitats a la UIC i vaig deixar l'escola. Vaig ser el vicedegà fins l'any 2010 i actualment sòc el cap de l'àmbit de matemàtiques ens els graus d'Educació. El meu àmbit de recerca és la didàctica de les matemàtiques i actualment estic en el grup  de recerca SiRSU de la UIC ( Sostenibiltat i Responsabilitat Social Universitaria) . He publicat diferents articles en revistes de divulgació educativa, he donat cursos en varies universitats sudamericanes i he escrit alguns llibres, l'últim va sortir el març d'aquest any "Día del número, motivación de las matemáticas" Ed. Publicia

Les tres coses que he après

1

Bon Humor

Com a professor de matemàtiques durant més de vint anys en un centre escolar i ara com a professor de didàctica de les matemàtiques a la facultat d’educació de la UIC he après que si vull que els meus alumnes aprenguin matemàtica cal molta dosis de bon humor i simpatia. Perquè els alumnes arribin a assolir competència matemàtica cal treballar els diferents continguts, de conceptes, procediments i actituds, i jo sempre començo per les actituds. El primer dia de classe a la Universitat començo amb un acudit o endevinalla matemàtica i els dic als alumnes que “La matemàtica ens facilita la vida”. Si tenim una actitud positiva cap aquesta matèria serà més fàcil l’aprenentatge. Després treballem els procediments en el laboratori matemàtic on els alumnes han de experimentar i descobrir diferents relacions entre els cinc blocs de continguts que marca el currículum i després treballem els conceptes. La matemàtica ha de ser una assignatura simpàtica. Hi ha tota una part de matemàtica recreativa que cal conèixer.
2

Treball en equip

Relacionar la matemàtica amb la dinàmica de grup ha resultat una barreja exitosa. Però cal ensenyar als alumnes a treballar en grup, no ens pensem que ja en saben, cal formació en aquest àmbit, moltes vegades donem per suposat que ja en saben i després les coses no surten bé . Hi ha tota una teoria de dinàmica de grup que cal conèixer i practicar amb els alumnes. És molt important viure l’experiència del treball en equip i fer grup. Els grups no neixen sinó que es fan. Convé que el professor tingui en compte l’objectiu que vol aconseguir per fer el grup amb les persones més escaients. En un bon grup es poden treballar els valors de la cooperació, la col•laboració , el respecte, el saber escoltar, compartir, ajudar, i es dóna que 2 + 2 > 4. El professor ha de conduir el grup cap a l’èxit, marcant les pautes i corregint quan calgui. Un equip que aconsegueix l’èxit està motivat per la feina.
3

Respecte

He après amb tots aquest anys que s’ha de tenir molt de respecte per tots els alumnes tinguin 1 any o 20 anys. El professor s’ha de guanyar l’autoritat i el millor camí és el respecte, en tots els sentits. Respecte cap a les persones que tenim al davant i també cap a l’assignatura que impartim. Cada dia hem de preparar les classes que farem el proper dia. Planificar la metodologia que utilitzarem, tenint en compte si els alumnes tenen 8 anys o 18, que no és el mateix. Buscar el material que farem servir, repartir els temps, propostes d’actuació, problemes que desenvoluparem, exercicis que proposarem. Respecte també implica innovar, estar al dia, formació permanent, estimar allò que fas i fer-ho amb alegria. Cada dia ha de ser un repte.
Altres veus de la comunitat educativa
Noemi Vila i Juvanteny Noemi Vila i Juvanteny
Aprenent de mestra, un procés...
Facilitar la relació amb les famílies
Alexandre Camacho Prats Alexandre Camacho Prats
Doctor en Pedagogía y profesor
La calidad de nuestro sistema educativo se basa en la calidad...
Manuela Moledo Nores Manuela Moledo Nores
Mestra d'Anglès. Logopeda
COMPARTIR
Klever Ernesto Zagal Chisaguano Klever Ernesto Zagal Chisaguano
Profesor de educación básica de...
La educación debe ser una celebración de la vida
Míriam Espinàs i Riera Míriam Espinàs i Riera
Mestra i ex regidora d'...
Evitar el fracàs escolar també està a les mans dels mestres, per...
Deli Miró Miró Deli Miró Miró
Psicopedagoga i educadora en art
AULES PER L’EDUCACIÓ DEL BÉ COMÚ
Marta Mingot Pallés Marta Mingot Pallés
Responsable de l'àrea...
El canvi primer cal somiar-lo per després portar-lo a la pràctica

Més informació