Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Toni Beltran Soldevila
Toni Beltran Soldevila
Director col·legi La Salle
Vaig estudiar biologia i fa 20 anys que sóc professor. Vaig començar a fer classes en els darrers anys d’aplicació del BUP, el COU i la formació professional. He viscut la implantació i evolució de la darrera reforma educativa i l’arribada de les noves tecnologies a l’aula des del rol de tutor, de coordinador pedagògic, cap d’estudis i darrerament com a director del col•legi.

Les tres coses que he après

1

Hem de fer que a les escoles no sigui un lloc on s’ensenyi sinó un lloc on s’aprengui.

Hem d’aconseguir que l’alumne desenvolupi la capacitat d’aprendre a aprendre, una capacitat molt relacionada amb l’emprenedoria. Hem d’educar als joves pensant que seran eterns aprenents. El rol del professor ha de ser el del motivador, el provocador de l’aprenentatge, el de l’acompanyant , i l’alumne ha de ser el protagonista de les classes i de l’escola. Hem de lligar l’aprenentatge amb les experiències i les emocions. És més important que han après als alumnes, quines ganes de saber he despertat en ells que no el que he explicat.
2

Ja no és important allò que sap l’alumne, sinó el que és capaç de fer amb el que sap

L’accés a la informació mitjançant les noves tecnologies ha fet canviar el valor del coneixement. Hem de treballar per tal que els alumnes entenguin els continguts i siguin capaços d’utilitzar-los i aplicar-los reproduint models i idees o solucionant problemes. Però també que siguin creatius i innovadors, proposant nous models i noves respostes.
3

El professor ha de ser un líder en el seu àmbit d’actuació

Tot docent ha de tenir capacitat de lideratge. Ha de ser una persona valorada i prestigiada per part del alumne i una persona que estima i ajuda als seus alumnes. Ha de motivar als alumnes i crear equip.
Altres veus de la comunitat educativa
Coral Regí Rodríguez Coral Regí Rodríguez
Directora Escola Virolai
El canvi educatiu requereix lideratge
Ismael Sanz Labrador Ismael Sanz Labrador
Director del Instituto Nacional de...
¿Cómo se destinan en España los recursos?
FANNY AUQUILLA PACURUCU FANNY AUQUILLA PACURUCU
PSICÓLOGA CLÍNICA
LA EDUCACIÓN ES DIVERTIDA
Josep Bargalló Valls Josep Bargalló Valls
Formador. Institut de Ciències de...
Aprendre a aprendre
Nàdia Grau Andrés Nàdia Grau Andrés
Correctora i traductora
Respecte
Xavier Muniesa Xavier Muniesa
Director Fundació Escola Vicenciana
Aprendre a "Emprendre"
Noemí Sas Castilleja Noemí Sas Castilleja
Gestora cultural.
DIWO també (i sobretot en) educació

Més informació