Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)

RSS

We are celebrating the 10-year anniversary of Debats d’Educació by giving the educational community the opportunity to air its views

Maite Gorriz Farré
Maite Gorriz Farré
Professora de matemàtiques
Professora de matemàtiques i entusiasta del lideratge pedagògic.

The three things I’ve learned

1

Una educació centrada en l'aprenentatge de l'alumnat com a pensadors i aprenents independents

Donar ‘totes les oportunitats’ a l’alumnat per tal que adquireixin els coneixements de cada etapa. L'aprenentatge entès com un camí individual i no fragmentat. Per exemple les matemàtiques s'aprenen caminant, cantant, escrivint, escalant, pensant, en definitiva treballant en context amb el nostre entorn. I per això cal un professorat molt ben preparat, amb un coneixement ampli del món matemàtic i també amb capacitat creativa i de treball amb altres disciplines.
2

Una educació basada en el respecte i la confiança

Respecte i confiança que sorgeixen de 'relacions positives' entre les persones: alumnat, professorat, famílies i entre tot el personal involucrat en l'educació. Respecte i confiança que es sustenta per la 'resposta constructiva' que tot professional de l’ensenyament dona davant de qualsevol situació.
3

La necessitat del lideratge pedagògic

Un lideratge que permeti la transformació de l'educació del nostre país des dels centres educatius. Un lideratge que aconsegueixi el compromís del professorat per crear el respecte i la confiança en la seva professionalitat. Un lideratge pedagògic on involucri a tot l'alumnat en el seu aprenentatge. Un lideratge pedagògic que treballi en xarxa i desenvolupi una autonomia real. En definitiva un lideratge responsable que garanteixi el benestar i l'exigència.
Other voices from the educational community
Alexandre Camacho Prats Alexandre Camacho Prats
Doctor en Pedagogía y profesor
La calidad de nuestro sistema educativo se basa en la calidad...
Laia Pineda Rüegg Laia Pineda Rüegg
Cap de Projectes en Educació
Educar és reconèixer l’altre
Ismael Sanz Labrador Ismael Sanz Labrador
Director del Instituto Nacional de...
¿Cómo se destinan en España los recursos?
Mª Núria Valls Molins Mª Núria Valls Molins
Educació de persones adultes
L’efecte transformador de l’educació
Ramon Terrassa i Cusí Ramon Terrassa i Cusí
Director general d'Acció...
El sentit de comunitat.
Xavier Muniesa Xavier Muniesa
Director Fundació Escola Vicenciana
Aprendre a "Emprendre"
Silvana Ballbè González Silvana Ballbè González
Directora d'escola
Sempre hi ha una porta oberta

More information