Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Berta de Dios Garcia
Berta de Dios Garcia
Professora d'anglès, tutora i formadora
La vida em va canviar quan vaig conèixer les tècniques de la pràctica reflexiva ara fa uns anys. D'allà vaig passar a investigar conscientment a l'aula, vaig fer la tesina sobre avaluació competencial. Ara m'apassiona: 1) la relació entre les competències bàsiques i la teoria de les intel·ligències múltiples, 2)l'aprenentatge integrat i 3) la cohesió social a partir de les bones pràctiques del centre docent.

Les tres coses que he après

1

La importància de les emocions

Tots els membres de la comunitat educativa (alumnat, professorat, famílies i PAS) som persones amb emocions. Aquestes, afavoreixen o dificulten els processos d'ensenyament i aprenentatge. Per tant, hem de partir de la cura d'aquestes emocions per maximitzar el potencial. Això vol dir: millorar la cohesió entre el claustre, escoltar més l'alumnat, ensenyar a les famílies a cuidar-se emocionalment parlant.
2

Per aprendre cal "fer"

Hem de trencar amb les didàctiques caduques basades en la instrucció i centrades en els continguts. El centre del procés educatiu és cada alumne/a en singular. Només quan cada alumne/a protagonitza el seu procés d'aprenentatge té la possibilitat de memoritzar, relacionar, inferir, deduir, analitzar, aplicar, valorar i... aprendre ("fer", no "rebre").
3

L'avaluació ha de ser sobretot formativa

La tradició se centra més en la correcció i en la qualificació que no pas en l'avaluació. Hem d'incloure-la dins del procés d'aprenentatge per tal que sigui significativa. No es pot improvisar i ha de ser eficaç, argumentada i, sobretot, formativa. Un "7" no diu què s'ha fet bé i què cal millorar. Cal incloure activitats d'avaluació al llarg de la seqüència didàctica per guiar cada alumne/a cap a l'èxit educatiu.
Altres veus de la comunitat educativa
Núria Perarnau i Soler Núria Perarnau i Soler
Bibliotecària
I les biblioteques?
Anna-Bel Carbonell Rios Anna-Bel Carbonell Rios
Directora de la Fundació Comtal....
Educar és construir
Dídac Mateo González Dídac Mateo González
Investigador del Grup de Recerca d...
El perill de l'excessiva confiança en la raó
Vanesa Berlanga Silvente Vanesa Berlanga Silvente
Professora associada - Universitat...
La estadística: un reto para los universitarios
Aina Tarabini Aina Tarabini
Professora de Sociologia de la UAB
L’abandonament escolar i l’equitat educativa
Alba Molas Rifà Alba Molas Rifà
Empresaria i Directora/Gerent de...
L'educació és basica pel nostre país
Mª Teresa Santa María Fernández Mª Teresa Santa María Fernández
Consultora UOC y Profesora...
Las personas son lo primero

Més informació