Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Joan Mateo i Andrés
Joan Mateo i Andrés
Secretari de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament

Catedràtic de Mètodes d’investigació i Diagnòstic en Educació de la Universitat de Barcelona, actualment Secretari de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i President del Consell Superior d’Avaluació de Catalunya.

Les tres coses que he après

Els resultats avaluatius són els quàntums que permeten múltiples mirades sobre el sistema educatiu. Les persones som qui els assignem significat, sentit i transcendència.
1

Els resultats de l’avaluació han de servir, fonamentalment, per a retroalimentar i orientar l’acció educativa

La clau de la bona governança rau en:

-Analitzar els contextos educatius (nacionals i internacionals) identificar les seves necessitats i establir amb claredat “clusters” (conjunts integrats) d’objectius a assolir pel sistema.

-Compartir i debatre amb els agents que operen en el sistema la importància, necessitat i oportunitat dels objectius. Prioritzar-los

-Arrenglerar el conjunt del Sistema.

-Obtenir amplia informació avaluativa. Anàlisi intensiu i desagregat de la mateixa. Devolució ràpida i raonada als agents, a la comunitat i al conjunt de la Societat .

-Aprofundiment en el coneixement de la realitat educativa dibuixada pel procés avaluatiu.

-Pactar i derivar accions de millora de caràcter estratègic. Ajuda i acompanyament als operadors del sistema pel desenvolupament de les accions. Exigència de compromís.

-Revisar novament els resultats un cop aplicades les accions. Analitzar el seu impacte

-Reinterpretar la nova realitat que és deriva i  redefinició de nous objectius.   

2

La lògica de l’avaluació moderna emfasitza més el seu paper dinamitzador en detriment del fiscalitzador

Possiblement l’avaluació constitueix l’àmbit educatiu que més a evolucionat en els últims deu anys. Davant de la lògica del control i de la petició de responsabilitats pròpies del segle passat (que és mantenen com a importants...però subsidiàries), i davant de la lògica de la millora que continua sent actual, l’avaluació moderna pivota, fonamentalment, sobre la construcció del propi objecte a avaluar. No és pot pensar en gestionar un centre de qualitat sense entendre el paper nuclear que juga l’avaluació en la definició i desenvolupament del mateix.

Així considerem que avaluació i aprenentatge són les dues cara de la mateixa moneda, pensar-les per separat és una aberració. L’avaluació és la tercera dimensió de l’aprenentatge i forma part del seu propi procés, li dota de profunditat i facilita els processos metacognitius als aprenents.

¿Volem dir, amb això, que de l’avaluació no és poden derivar peticions responsabilitats? En absolut...però contextualitzades en el context global de les dinàmiques que determinen l’acció de desenvolupament per a la millora de l’objecte avaluat...mai de forma aïllada.  

3

L’avaluació és per sobre de tot un procés axiològic. l’anàlisi de resultats ha de conduir a la generació de cultura avaluativa

Amb aquesta afirmació alertem respecte de l’enorme responsabilitat que tenen els avaluadors. A la conceptualització de l’avaluació com a gran dinamitzadora dels processos de millora i de construcció del propi objecte avaluat, hem d’afegir la seva enorme importància com a generadora de valor.

És genera valor, des de bon principi,  quan és decideix avaluar això i no una altra cosa, allò seleccionat se l’assigna valor extra. Hem de ser, per tant curosos, en l’elecció de l’objecte però sobre tot hem de ser especialment curosos en tots els aspectes ètics que envolten a l’acció avaluativa. L’avaluació ha de conduir necessariament a la construcció d’un tipus de cultura específic: “la cultura avaluativa”

Amb l’avaluació podem danyar greument a persones i institucions. Hem de gestionar els processos avaluatius en marcs absolutament respectuosos amb la dignitat de les persones. La gent ha de percebre que la acció avaluativa és per sobre de tot un procés de realització i no d’humiliació. Una avaluació duta a terme de manera poc ètica acaba no avaluant sinó devaluant, i mai incorporarà als subjectes a la seva culturalització avaluativa. Si l’objecte últim és la millora...aquesta no es aconseguirà si no comptem amb la voluntat i l’emoció de la gent derivada de sentir-se immersos en el mateix magma cultural.  

Altres veus de la comunitat educativa
Josep Maria Jarque Jutglar Josep Maria Jarque Jutglar
Aprenent de mestre
Els llibres que duc sota el braç
jorge patricio pineida mena jorge patricio pineida mena
docente
la educación es un juego del aprendizaje
Julio Fermin Gualan Tene Julio Fermin Gualan Tene
Profesor-Líder Licenciado en...
Educar para la Dignificacion de la Persona
Josep M. Vilalta Verdú Josep M. Vilalta Verdú
Secretari Executiu, Associació...
La formació al llarg de la vida
María del Rosario Comerón Mateos María del Rosario Comerón Mateos
Maestra
El conocimiento se construye compartiendo
Cristina Ramírez Roa Cristina Ramírez Roa
Professora de la Universitat de...
Enseñar implica comprensión, dedicación y aprendizaje continuos
Ana Ayuste González Ana Ayuste González
Titular d'Universitat
L’aprenentatge permanent com una tasca personal i social...

Més informació