Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)

El compromís de l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge

Com es desenvolupa la responsabilitat individual en el propi procés d’aprenentatge? Què poden fer els centres educatius per atraure i retenir l’alumnat? Com es vinculen motivació i interessos individuals amb rendiment acadèmic? Com es poden capitalitzar els aprenentatges adquirits fora de l’escola?

En una societat com la nostra, els espais i moments per a l'aprenentatge són múltiples, però és des de l'educació que hem de fomentar la responsabilitat individual envers l'aprenentatge, per tal que els nostres alumnes no desaprofitin aquesta multiplicitat d'ocasions en pro del seu propi creixement.

El nostre primer objectiu com a educadors és el d'aconseguir que els nois i noies tinguin una actitud positiva envers l’aprenentatge, més enllà de la seva actitud a l’escola, ja que això determinarà en gran mesura la seva trajectòria educativa al llarg de la vida. Avui sabem que més important que adquirir coneixements és tenir la disposició, incorporar els mecanismes que permeten aprendre al llarg de la vida. Aquí prenen rellevància les habilitats cognitives però també les no cognitives: constància, tolerància a la frustració, capacitat de concentració, resiliència, etc. És evident que en el desenvolupament d'aquestes habilitats hi tenen molt a veure els entorns familiars i socials, els grups d'iguals, les condicions de vida... però també el que es fa des del sistema educatiu.

En aquest sentit, cada vegada hi ha més veus que parlen de posar l'alumne al centre, de partir de les seves motivacions i interessos, de fer-lo experimentar, de promoure aprenentatges significatius, connectats amb el món real i amb la vida quotidiana...

Però els processos de desafecció envers la formació i els percentatges d'abandonament escolar encara són massa elevats i la formació al llarg de la vida encara és una assignatura pendent del nostre sistema. És per això que ens cal aprofundir-hi més.


 
 

Les 3 coses que han après...

Louise Stoll Louise Stoll
Catedràtica d’Educació de la Universitat de Londres
 • 1Fer que la curiositat i el desig de la majoria dels alumnes marqui la diferència
 • 2Fomentar l’aprenentatge independent
 • 3Aconseguir que l’aprenentatge sigui un element social
Jaume Cela Jaume Cela
Director de l’escola Bellaterra
 • 1Tenir clar el que creus que necessiten aprendre
 • 2Les persones, quan més aprenem, és quan estem en un grup que vol aprendre
 • 3Que tingui sentit allò que s’ha d’aprendre, sentit per a un mateix i per a la resta de la comunitat
Anna Novella Anna Novella
Professora de la Facultat de Pedagogia de la UB
 • 1El compromís s’ha de teixir en una relació de confiança i reconeixement mutu
 • 2L’aprenentatge significatiu genera compromís, satisfacció i benestar personal
 • 3Els nens i les nenes han de poder liderar els seus projectes formatius
Roser Batlle Roser Batlle
Pedagoga i emprenedora social
 • 1Els nois i noies són ja ciutadans actius capaços de provocar canvis en l’entorn
 • 2L’aprenentatge servei és una manera eficaç d’aprendre fent un servei a la comunitat
 • 3Les entitats socials han d'incorporar finalitats educatives
Jaume Funes Jaume Funes
Educador, psicòleg, i periodista
 • 1Sóc feliç. Avui sé més
 • 2A vegades, el dissabte és avorrit i el dilluns divertit
 • 3He pogut explicar a un col•lega el teorema de pitàgores
Alba Crespo Alba Crespo
Estudiant de Periodisme a la UPF i coordinadora...
 • 1L'organització és la resposta: els problemes col•lectius se solucionen col•lectivament
 • 2L’educació que volem és a les nostres mans. No ens conformem amb la que ens imposen
 • 3La consciència del que passa: voler saber per seguir aprenent fora de les aules