Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Louise Stoll
Louise Stoll
Catedràtica d’Educació de la Universitat de Londres

Catedràtica d’Educació, London Centre for Leadership in Learning, Institute of Education, Universitat de Londres i experta de l’OCDE.

Les tres coses que he après

Els joves poden aportar molt al seu propi coneixement si els deixem.
1

Fer que la curiositat i el desig de la majoria dels alumnes marqui la diferència

Els éssers humans cerquen constantment noves experiències i intenten satisfer la curiositat sense necessitat de recompenses innecessàries. La motivació està vinculada amb l'interès i la implicació. Motivar els estudiants és una activitat complexa i idiosincràtica amb moltes solucions possibles. Els joves han de saber per què estan aprenent alguna cosa i quin element diferenciador pot aportar-los. La seva motivació per aprendre està relacionada amb la connexió a les seves pròpies vivències, a experiències que puguin imaginar o idees que els entusiasmin. Estan especialment motivats quan toca analitzar i participar en activitats que tenen un impacte determinat sobre els altres o que estan basades en temes socials, i els fascinen els projectes que els introdueixen en la comunitat, els permeten treballar en grups, tenen influència sobre les decisions reals i els plantegen desafiaments que fan que hagin de desenvolupar tècniques i coneixements que els altres valoren de forma clara.

2

Fomentar l’aprenentatge independent

La independència no és una cosa que simplement succeeix, igual que la resta de les aptituds humanes complexes. Convertir-se en independent requereix disposar de bons models, de suport i de molta pràctica. No s’aconsegueix de forma immediata i pot haver-hi molts contratemps pel camí. Quan els educadors treballen per implicar els alumnes i fomentar-ne la independència, en realitat els estan ajudant a ser responsables del seu propi aprenentatge i els estan facilitant les eines necessàries per emprendre aquest procés de forma intel·ligent i adequada. Els alumnes han de disposar de la capacitat d'experimentar amb noves idees, dur-les a terme, veure com encaixen, lluitar contra els aspectes que no encaixin i afrontar-los. Han de conèixer els objectius i les expectatives com a punt de referència per al seu treball d'aprenentatge, fet que requereix molt de temps de pràctica, reflexió, debat i nous intents.

3

Aconseguir que l’aprenentatge sigui un element social

L'aprenentatge no es du a terme de forma aïllada, sinó que els alumnes aprenen molt uns dels altres, i també de qui els envolta. Per a molts, aprendre amb companys és un aspecte fonamental. El coneixement sol construir-se durant l'intercanvi d'experiències, a través de la interacció de diverses ments que s’encaren conjuntament a un repte. La implicació social pot representar un impuls molt important de cara a l'aprenentatge. És important que els alumnes entenguin el concepte de comunitat d'aprenentatge, les cultures de col·laboració i els mètodes d'investigació en grup, que permeten als alumnes processar les idees i abordar en veu alta les seves creences, conceptes, incoherències i idees equivocades al costat dels seus companys. L'aprenentatge millora quan els alumnes descobreixen com aprendre junts, s'impliquen en converses serioses sobre l'anàlisi de temes importants, han compartit responsabilitat en el sentit d'aplicar el que saben a les noves situacions i dediquen temps a plantejar preguntes i controlar el seu propi aprenentatge, tant individualment com en grup.

Altres veus de la comunitat educativa
Sílvia Blanch Gelabert Sílvia Blanch Gelabert
Coordinadora de pràctiques i...
Tots tenim família, no sempre és fàcil. Evitem la crítica...
Juli Palou Sangrà Juli Palou Sangrà
Professor Titular Universitat...
Entorns i persones
Núria Perarnau i Soler Núria Perarnau i Soler
Bibliotecària
I les biblioteques?
Núria Roca i Caparà Núria Roca i Caparà
Professora Escola Universitària
Relació mantinguda entre famílies i tutors
Míriam Espinàs i Riera Míriam Espinàs i Riera
Mestra i ex regidora d'...
Evitar el fracàs escolar també està a les mans dels mestres, per...
Estel Paloma Estel Paloma
Professora al Batxillerat i a la...
MAKERS
Ana Belén Colén Ráfales Ana Belén Colén Ráfales
Mestra/Centre Recursos Pedagògics
El bon mestre ha de crear un clima de confiança a l'aula

Més informació